Information til elever og kursister om skolens håndtering af covid-19

Opdateret 31. juli kl 10.56

Fra 1. august 2020 træder nye undervisningbekendtgørelser i kraft. Det betyder, at den såkaldte nødundervisning ophører, så vi igen kan afholde undervisning og prøver efter de normale bestemmelser i lovgivningen. 

Derudover træder nye sundhedsfaglige retningslinjer i forhold til Covid-19 også i kraft 1. august.

Herunder kan du læse, hvad det betyder for dig som elev eller kursist på skolen. 

Husk at læse og følge de gældende retningslinjer for adfærd på skolen. Så får vi alle en god hverdag sammen på skolen. 

Retningslinjer for adfærd på skolen

Møde- og pausetider

Fra 1. august møder alle elever og kursister om morgenen som det fremgår af dit skema. Vi fortsætter med at afholde pauser forskudt i løbet af dagen.

Bliver du syg eller kommer i karantæne?

Vi henviser til Sundhedsstyrelsens vejledning for så vidt angår, hvornår du skal blive hjemme fra skole: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper. Vær opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdateret.

Er du nødsaget til at blive hjemme, skal du give din underviser besked. 

Har du spørgsmål eller kommer i tvivl om mødetider eller lignende skal du kontakte din underviser. 

Skal du rejse til udlandet?

Hvis du skal ud og rejse, skal du være opmærksom på, om din rejse kan få betydning for dit undervisningsforløb. 

LÆS SKOLENS RETNINGSLINJER FOR UDLANDSREJSER HER