Information til elever og kursister om skolens håndtering af Covid-19

Opdateret 19. april kl. 12.18

Sådan foregår undervisningen 

For at mindske smitterisikoen mest muligt vil der være forskudte møde- og pausetider for alle hold.

Læs mere om undervisingen og se mødetider her

Krav om test

For at få adgang til skolen skal du kunne fremvise en negativ test for COVID-19. Du er selv ansvarlig for at få taget en test og for at du kan fremvise dokumentation for testen, når du møder på skolen.

Læs retningslinjer for test her

Selvtest på skolen

Vi tilbyder superviseret selvtest for COVID-19 på skolen for alle elever og kursister hver mandag og torsdag.

LÆS MERE OM SELVTEST HER

Prøver og eksamener

Alle grundfagsprøver, dvs. prøver i dansk, engelsk, samfundsfag og naturfag, er frem til d. 31. juli 2021 aflyst af Børne- og Undervisningsministeriet.  

I den forbindelse er det besluttet, at ALLE grundfagsprøver er aflyst og standpunktsbedømmelsen ophæves til prøvekarakter. Det gælder derfor samfundsfag, dansk, engelsk og naturfag, samt grundfag på EUX-grundforløbet.

Alle andre prøver gennemfører vi med fysisk tilstedeværelse på skolen som planlagt, med hensynstagen til retningslinjerne i forhold til COVID-19. Elev og eksaminator er på skolen. Censor vil deltage over Teams.

Yderligere information

Skolen orienterer løbende med relevante informationer på ElevIntra og her på siden, og vi opfordrer til at man holder sig opdateret dagligt.

Skolen kan kontaktes inden for normal åbningstid på telefon eller mail.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser eller en af skolens uddannelsesledere:

Grenaa: Rikke Læssøe Schmidt, tlf. 61 96 06 14

SOSU i Randers: Susanne Krogsgaard, tlf. 29 34 40 55

PAU og Grundforløb i Randers: Mette Fedders, tlf. 61 96 06 41