Information til elever og kursister om skolens håndtering af Covid-19

Opdateret 14. april kl. 12.18

Sådan foregår undervisningen 

Som en del af genåbningen af landet kan elever på erhvervsskoler møde ind til fysisk undervisning hver anden uge fra uge 14. De andre uger foregår undervisningen virtuelt.  

For alle elever på skolen betyder det: 

Du har fysisk undervisning på skolen hver anden uge.

I modsatte uger har du virtuel undervisning.

Hvornår skal jeg møde fysisk på skolen?

Du kan se af dit skema i Uddata+ om du skal møde ind til udendørs undervisning, fysisk undervisning på skolen eller om du skal have virtuel undervisning.

Krav om test

For at få adgang til skolen skal du kunne fremvise en negativ test for COVID-19. Du er selv ansvarlig for at få taget en test og for at du kan fremvise dokumentation for testen, når du møder på skolen.

Læs retningslinjer for test her

Selvtest på skolen

Vi tilbyder superviseret selvtest for COVID-19 på skolen for alle elever og kursister hver mandag og torsdag.

LÆS MERE OM SELVTEST HER

Prøver og eksamener

Alle grundfagsprøver, dvs. prøver i dansk, engelsk, samfundsfag og naturfag, er frem til d. 31. juli 2021 aflyst af Børne- og Undervisningsministeriet.  

I den forbindelse er det besluttet, at ALLE grundfagsprøver er aflyst og standpunktsbedømmelsen ophæves til prøvekarakter. Det gælder derfor samfundsfag, dansk, engelsk og naturfag, samt grundfag på EUX-grundforløbet.

Alle andre prøver gennemfører vi med fysisk tilstedeværelse på skolen som planlagt, med hensynstagen til retningslinjerne i forhold til COVID-19. Elev og eksaminator er på skolen. Censor vil deltage over Teams.

Yderligere information

Skolen orienterer løbende med relevante informationer på ElevIntra og her på siden, og vi opfordrer til at man holder sig opdateret dagligt.

Skolen kan kontaktes inden for normal åbningstid på telefon eller mail.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser eller en af skolens uddannelsesledere:

Grenaa: Rikke Læssøe Schmidt, tlf. 61 96 06 14

SOSU i Randers: Susanne Krogsgaard, tlf. 29 34 40 55

PAU og Grundforløb i Randers: Mette Fedders, tlf. 61 96 06 41