Information til elever og kursister om skolens håndtering af Covid-19

Opdateret 3. november kl 14.45

Brug af mundbind

Fra torsdag d. 29. oktober skal alle elever og kursister på skolen bære mundbind eller visir, når I bevæger jer rundt på skolen. I skal ikke bære mundbind eller visir, når I deltager i undervisningen.

Hvis du ikke anvender værnemiddel fra torsdag d. 29. oktober, vil du ikke kunne være på skolen, og du vil få noteret ulovligt fravær.

Du har selv ansvar for at skaffe og købe mundbind. Husk at de skal skiftes minimum hver 3-4 time i løbet af dagen. Visir skal rengøres dagligt. Har du ikke råd til at købe mundbind selv, så kan du henvende dig til kommunen.

Ligeledes er det vigtigt, at du husker afstand og god håndhygiejne. Både i timerne, i frikvarterne og på fællesarealerne. 

Husk de gældende retningslinjer for, hvordan vi er sammen her på skolen:

  • Minimum 1-meter reglen; Du skal til alle tider også holde én meters afstand til dine klasse-
    kammerater, dem, du arbejder i gruppe med, og dem du sammen i fællesarealerne.
  • Luft ud flere gange i lokalerne i løbet af dagen
  • Vask eller afsprit hænder hyppigt i løbet af dagen
  • Flyt ikke møbler på gange og i klasseværelser, de er stillet op, så de overholder afstandskravene.

Læs og følg de gældende retningslinjer for adfærd på skolen. Så får vi alle en god hverdag sammen på skolen. 

Retningslinjer for adfærd på skolen

Har du symptomer, bliver smittet eller er nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19

LÆS HER HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DIG

Skal du rejse til udlandet?

Hvis du skal ud og rejse, skal du være opmærksom på, om din rejse kan få betydning for dit undervisningsforløb. 

LÆS SKOLENS RETNINGSLINJER FOR UDLANDSREJSER HER