Information til elever og kursister om skolens håndtering af Covid-19

Opdateret 13. januar kl. 21.22

Skolen er fysisk lukket foreløbigt frem til og med d. 7. februar 2021.

Det betyder, at:

Al undervisning til og med d. 7. februar fortsat foregår online på Teams for alle hold.

LÆS HER, HVORDAN UNDERVISNINGEN KOMMER TIL AT FOREGÅ UNDER DEN FYSISKE NEDLUKNING

Find gODE RÅD TIL ELEVER OM ONLINE UNDERVISNING

Prøver og eksamener i januar

Alle grundfagsprøver, dvs. prøver i dansk, engelsk, samfundsfag og naturfag, er frem til d. 31. januar 2021 aflyst af Børne- og Undervisningsministeriet.  

I stedet vil din standpunktskarakter blive ophøjet til prøvekarakter.

Alle berørte elever vil få besked direkte i e-boks. 

Alle andre prøver gennemfører vi med fysisk tilstedeværelse på skolen som planlagt, med hensynstagen til retningslinjerne i forhold til COVID-19. Elev og eksaminator er på skolen. Censor vil deltage over Teams.

Yderligere information

Skolen orienterer løbende med relevante informationer på ElevIntra og her på siden, og vi opfordrer til at man holder sig opdateret dagligt.

Skolen kan kontaktes inden for normal åbningstid på telefon eller mail.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser eller en af skolens uddannelsesledere:

Grenaa: Rikke Læssøe Schmidt, tlf. 61 96 06 14

SOSU i Randers: Susanne Krogsgaard, tlf. 29 34 40 55

PAU og Grundforløb i Randers: Mette Fedders, tlf. 61 96 06 41.