Regler for studieaktivitet ved online undervisning

Opdateret d. 24. september 2021

Imens du deltager i fjernundervisning undervisning, gælder følgende regler for registrering af din studieaktivitet:

  • Du skal følge dit almindelige skema. Hver morgen skal du logge på Teams, hvor din underviser vil føre fravær og starte undervisningen. 

  • Studieaktivitet dokumenteres ved, at du tjekker ind på Teams ved undervisningsstart. Er du ikke tjekket ind ved undervisningsstart, føres der fravær for undervisningsdagen. 
  • Din underviser kan bede dig om at aflevere opgaver, oplæg eller andet som dokumentation for din studieaktivitet i løbet af undervisningsdagen. Hvis du ikke afleverer dette til den tid som er aftalt, får du fravær for den pågældende undervisningsdag.
    Omfanget af opgaver el. lign som dokumentation for din studieaktivitet kan variere fra dag til dag.
  • Hvis du har udfordringer med at følge undervisningen, har du selv ansvar for at lave en aftale med din underviser i forhold til at sikre din studieaktivitet.

Skolen vil fortsat under nedlukningen følge vores almindelig fraværsprocedure. Det betyder, at hvis dit fravær overstiger 10% vil du modtage en indkaldelse til en fraværssamtale med din kontaktlærer. Indkaldelsen kommer i UDDATA+, og samtalen afholdes over Teams.

Proceduren for udmeldelse af uddannelse, grundet for højt fravær, følger skolens generelle retningslinjer for fravær.