Gode råd til elever om virtuel undervisning

I denne tid, hvor undervisningen ikke kan foregå på skolen, sørger vi for, at I stadig kan modtage undervisning hjemmefra. 

For at understøtte jeres læring bedst muligt under disse særlige omstændigheder, har vi igangsat Teams. 

Teams er en digital platform, hvor I kan kommunikere digitalt med jeres undervisere og holdkammerater. I får stadig materiale i jeres OneNote, men I kan få information, holde møder, lave gruppearbejde, få feed-back mm. via Teams. 

Dette er nyt for både jer og os, og vi må alle gøre vores bedste for at få det optimale ud af det. 

Jeres undervisere vil gøre deres bedste, og her er lidt om, hvad I kan gøre: 

 • Gør det rart omkring jer derhjemme. Find et godt og fast sted at ’være i skole’ derhjemme – helst med så få forstyrrelser som muligt. Et godt sted har strøm, lys, ro og mulighed for at strække benene. Plan-læg dagen med pauser og belønninger
 • Øv jer i at bruge Teams. Brug gerne noget tid på at lære Teams at kende. Prøv f.eks. at lave et Team med nogle af jeres holdkammerater og at starte et opkald eller en chat med dem 
 • Sæt jer ind i krav til deltagelse. Når undervisningen starter i Teams gennemgår underviseren planen for dagen og fortæller jer, hvilke krav der er til dagens arbejde. Vær sikker på, at I har forstået, hvad der forventes ift. jeres deltagelse og arbejde i løbet af dagen 
 • Sæt jer godt ind i materialet. Jeres undervisningsmaterialer ligger stadig i OneNote, som I kender det. Sæt jer godt ind i materialet, så I kan spørge ind til det og bedre følge med, når det bliver gennemgået af jeres underviser 
 • Lav klare aftaler med underviseren. Sikr jer, at I har forstået, hvordan og hvornår I kan være i kontakt med underviseren. Vær sikker på, hvem der skal ringe op/begynde en chat. Et godt tip er at holde øje med opkald og notifikationer i Teams eller på jeres computers proceslinje 
 • Hjælp underviseren til at hjælpe jer bedst. I er ikke som vanligt fysisk sammen med underviseren hele dagen, så det er vigtigt at fortælle jeres undervisere, hvordan I bedst lærer, hvad I har svært ved og hvad I har brug for. Fortæl dem om jeres tvivl og ønsker (hvad er I særligt optaget af, har I brug for tid til at tænke over opgaver, har I svært ved at læse mm). 
 • Deltag. Det kan være specielt at deltage i den digitale undervisning. Det er nyt for alle – hold jer ikke tilbage, men deltag aktivt. Vi skaber det fælles rum sammen 
 • Arbejd aktivt med opgaver. Under fjernundervisning har I mere tid på egen hånd. Derfor er det vigtigt, at I arbejder med de øvelser og opgaver, I får. På den måde lærer I mere af det gennemgåede. Hvis un-derviserene giver jer opgaver, er det vigtigt, at I sikrer jer, at I har forstået opgaver rigtigt, så spørg ind 
 • Giv plads til hinanden. Husk, at I er mange, der har brug for hjælp og som lærer forskelligt. Giv plads til, at alle kan komme til at spørge underviseren, at nogle har brug for at spørge flere gange osv. Og hjælp hinanden, så der bliver mere fælles tid til jer alle 
 • Hold den gode tone. Ord kan virke hårdere, når man ikke er ansigt til ansigt. Hjælp med at skabe en god tone i det digitale rum. Det er vigtigt, at alle viser tillid, og respekt for hinanden og tænker over, hvordan I taler eller skriver 
 • Understøt hinandens læring. Diskutér med jeres holdkammerater og arbejd gerne sammen. F.eks. ved at læse hinandens tekster, finde og udveksle information til opgaveløsning osv. Opret eventuelt forskel-lige teams til at lave gruppearbejde vha. videoopkald eller chat i Teams. Spar med hinanden og hjælp hinanden med at afklare, hvad I gerne vil bruge underviserens sparring til 
 • Vær klar til nye ting. I fjernundervisning kan det være givtigt nogle gange at gøre tingene i en anden rækkefølge end vanligt. F.eks. bliver I måske bedt om at følge med i et powerpoint, inden I læser teori. Dette kan være en god arbejdsform, når man ikke har fysisk undervisning, så prøv det af 
 • Tænk over jeres egen læring. I kan med fordel tage jer tid til at tænke over dagens undervisning og je-res udbytte. Brug god tid på en afsluttende refleksionsøvelse, hvis underviseren giver en sådan