Retningslinjer for elevers adfærd i forbindelse med undervisning på skolen

Opdateret 27. april 2021, kl. 09.33

For at sikre at skolens elever udviser korrekt adfærd mod forebyggelse af spredning af COVID-19 og dermed minimerer risikoen for smitte, har skolen lavet nedenstående retningslinjer, som skal følges, når man som elev har undervisning med fysisk tilstedeværelse på en af skolens afdelinger i enten Randers eller Grenaa. 

Når du ankommer til skolen, skal du særligt være opmærksom på følgende:

 • Ved fremmøde til undervisning fysisk på skolen vil der være krav om at du kan fremvise en gyldig negativ test for COVID-19. Læs mere herom i retningslinjen om krav til test

 • Du skal altid bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på skolen. Du behøver ikke, at bære mundbind eller visir, når du er i dit klasselokale sammen med elever fra dit eget hold, men du må gerne beholde mundbind eller visir på, hvis du ønsker det.

 • Du skal vaske dine hænder straks ved ankomsten ved den håndvask, I som klasse har fået anvist og derudover løbende i løbet af dagen. Eller afspritte korrekt ved de spritstationer, der er opsat.

 • Følg de retningslinjer for håndvask og afspritning, som hænger ved håndvasken.

 • Gå derefter direkte til det lokale, hvor din undervisning skal foregå.

 • Rengør din pc, tablet, mus og tastatur ved starten af undervisningen (du skal selv medbringe rengøringsremedier såsom desinficerende klude eller lignende hertil). Hold dig til kun at berøre og bruge dine egne arbejdsredskaber. Bruger du eller låner du andres skal du vaske hænder umiddelbart bagefter.

 • Medbring selv dit eget penalhus (med indhold svarende til, hvad der forventes, der skal bruges) – eksempelvis skriveredskaber, saks, tusch mm.

 • Du bør altid følge den generelle anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand til andre, og 2 meter, når det er muligt, til både din underviser, dine klassekammerater, og andre elever og medarbejdere på skolen. Dog kan den generelle anbefaling om afstand fraviges inden for stamklassen/holdet i tilfælde, hvor dette er nødvendigt for undervisningen.
 • Flyt ikke rundt på borde og stole i klasselokalet. Skolen har placeret borde og stole med retning og afstand, således at spredning af COVID-19 under klasseundervisning forebygges bedst muligt.

 • Gruppearbejde planlægges af din underviser, således at du er i en fast gruppe i den uge eller dag du deltager i undervisning med fysisk fremmøde. Der kan dannes nye grupper ved påbegyndelsen af en ny uge eller dag.

 • Al spisning må kun foregå klassevist og holdvist og ikke i fællesarealer. Det betyder, at du kun må spise sammen med elever fra dig eget hold i klasselokalet eller udenfor, og ikke f.eks. i kantinen eller på gangene.

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram samt større forsamlinger skal undgås.

Generelt:

 • Sørg for god håndhygiejne, når du bevæger dig rundt på skolen - og rør kun ved det absolut mest nødvendige. Vær opmærksom på eksempelvis gelændere.
 • Ophold dig i videst muligt omfang i den fløj, hvor din undervisning er planlagt, og brug kun de anviste håndvaske og toiletter, I som klasse har fået anvist.
 • Du bør altid vaske dine hænder mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, i forbindelse med toiletbesøg og næsepudsning og ved host og nys
 • Ophold dig uden for, når du har mulighed for det – husk afstand, også på bænkene

Forplejning:

 • Der vil være adgang til brug af mikroovne, elevkøleskabe og vandmaskiner under hensyntagen til hygiejniske forholdsregler (se skiltning herved)