Retningslinjer for elevers adfærd i forbindelse med undervisning på skolen

Opdateret 14. juni 2021

For at sikre at skolens elever udviser korrekt adfærd mod forebyggelse af spredning af COVID-19 og dermed minimerer risikoen for smitte, har skolen lavet nedenstående retningslinjer, som skal følges, når man som elev har undervisning med fysisk tilstedeværelse på en af skolens afdelinger i enten Randers eller Grenaa. 

Når du ankommer til skolen, skal du særligt være opmærksom på følgende:

 • Ved fremmøde til undervisning fysisk på skolen vil der være krav om at du kan fremvise en gyldig negativ test for COVID-19. Læs mere herom i retningslinjen om krav til test.

 • Straks ved ankomsten til skolen skal du vaske eller afspritte dine hænder. Følg de retningslinjer for håndvask og afspritning, som hænger ved håndvasken.

 • Rengør din pc, tablet, mus og tastatur ved starten af undervisningen (du skal selv medbringe rengøringsremedier såsom desinficerende klude eller lignende hertil). Hold dig til kun at berøre og bruge dine egne arbejdsredskaber. Bruger du eller låner du andres skal du vaske hænder umiddelbart bagefter.

 • Medbring selv dit eget penalhus (med indhold svarende til, hvad der forventes, der skal bruges) – eksempelvis skriveredskaber, saks, tusch mm.

 • Du bør følge den generelle anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand til andre, og 2 meter, når det er muligt, til både din underviser, dine klassekammerater, og andre elever og medarbejdere på skolen. Dog må den generelle anbefaling om afstand fraviges i forbindelse med undervisningsaktiviteter i og på tværs af klasserne.

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram samt større forsamlinger skal undgås.

  Generelt:

 • Sørg for god håndhygiejne, når du bevæger dig rundt på skolen - og rør kun ved det absolut mest nødvendige. Vær opmærksom på eksempelvis gelændere.

 • Ophold dig i videst muligt omfang i den fløj, hvor din undervisning er planlagt.

 • Du bør altid vaske dine hænder mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, i forbindelse med toiletbesøg og næsepudsning og ved host og nys.

 • Ophold dig uden for, når du har mulighed for det – husk afstand, også på bænkene.

  Forplejning:

 • Der vil være adgang til brug af mikroovne, elevkøleskabe og vandmaskiner under hensyntagen til hygiejniske forholdsregler (se skiltning herved)

 • Kantinen er åben og kan benyttes i henhold til de generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.