Retningslinjer for elevers adfærd i forbindelse med udeundervisning

Opdateret 19. marts, kl. 15.38

For at sikre at skolens elever udviser korrekt adfærd mod forebyggelse af spredning af COVID-19 og dermed minimerer risikoen for smitte, har skolen lavet nedenstående retningslinjer, som skal følges, når man som elev har udeundervisning med fysisk tilstedeværelse på en af skolens afdelinger i enten Randers eller Grenaa. 

 Når du deltager i udeundervisning med fysisk fremmøde skal du være særligt opmærksom på følgende: 

 • Ved fremmøde til udeundervisning med fysisk fremmøde er der krav om at du kan fremvise en gyldig negativ test for COVID-19, når du ankommer til skolen. Testen må maksimalt være 72 timer gammel. Læs mere herom i retningslinjen om krav til test.
 • Inden du mødes med dine holdkammerater og din underviser, der hvor udeundervisningen er planlagt til at skulle foregå, skal du forbi skolens testkontrol, der foretages ved indgangen til skolen – både i Randers og i Grenå.
 • Når du møder op ved testkontrollen skal du bære mundbind, ligesom du også skal bære mundbind, hvis du går indenfor på skolen i forbindelse med toiletbesøg eller andet. Mundbindet må tages af, når du færdes udenfor til udeundervisningen.
 • Du skal afspritte dine hænder straks ved ankomsten til skolen, ved de spritstationer, der er opsat.
 • Du skal benytte de anviste toiletter indenfor på skolen.
 • Selvom du opholder dig udenfor under udeundervisningen bør du stadig sørge for at holde god afstand til andre.
 • Når du færdes på skolens områder og er omkring personer udenfor dit eget hold, bør altid følge den generelle anbefaling om at holde 2 meters til andre.
 • Medbring selv dit eget penalhus (med indhold svarende til, hvad der forventes, der skal bruges) – eksempelvis skriveredskaber, saks, tusch mm.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram samt større forsamlinger skal undgås.

 Generelt:

 • Sørg for god håndhygiejne, når du bevæger dig rundt på skolen – også under udeundervisningen - og rør kun ved det absolut mest nødvendige.
 • Hvis du skal indenfor i forbindelse med toiletbesøg eller ved brug af elevkøleskabe eller andet, skal du sørge for at holde god afstand til andre, og husk kun at bruge de toiletter I som hold har fået anvist.
 • Du bør altid vaske eller afspritte dine hænder mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, i forbindelse med toiletbesøg og næsepudsning og ved host og nys.

Forplejning:

 • Der vil være adgang til brug af mikroovne, elevkøleskabe og vandmaskiner under hensyntagen til hygiejniske forholdsregler (se skiltning herved).
 • Al spisning må kun foregå klassevist og holdvist.