Karaktergennemsnit

Frafald og fuldførelse

Vi indsamler løbende information over vores elevers gennemførelse og det samlede frafald på uddannelserne. Du finder vores skole i de samlede statistikker fra Undervisningsministeriet.