Bliv censor på Randers Social- og Sundhedsskole

- for grundforløb, social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

 

Vi søger dygtige censorer til de afsluttende prøver.

Vi har følgende forventninger til vores censorer på afsluttende prøver:

  • Du skal have tilknytning til det område vi uddanner vores elever til
  • Du skal have en relevant uddannelsesbaggrund*
  • Du skal være bekendt med gældende bekendtgørelser og uddannelsesplaner
  • Et aktuelt og indgående kendskab til uddannelsens forudsætninger, mål og metoder
  • Derudover også viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder og kendskab til den kommende arbejdsgivers behov
  • Kompetence inden for et eller flere af de delområder der indgår i uddannelsen
  • Kendskab til de lokale retningslinjer for prøver samt 7-trinsskalaen

Ved at være censor forpligter du dig til at sikre, at eksaminationen foregår efter de gældende retningslinjer og bekendtgørelser.

Du skal sikre at eksaminanden får en retfærdig eksamination samt at bedømmelsesgrundlaget er gyldigt.

* For at være censor til Social- og Sundhedsuddannelserne skal du enten være uddannet social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske. På Den Pædagogiske Assistentuddannelse skal du enten været uddannet pædagogisk assistent eller pædagog.

Ansøgning og spørgsmål

Hvis du ønsker at blive censor ved Randers Social- og Sundhedsskole kan du udfylde vores ansøgningsskema

Du bedes vedhæfte dit CV når du udfylder formularen.

Ansøg om at blive censor

Hvis du har spørgsmål til det at være censor kan du kontakte skolens uddannelsesledere:

Pædagogisk Assistent:
Mette Fedders – MEF@sosuranders.dk

Social- og Sundhedshjælper og Social- og Sundhedsassistenter:
Susanne Krogsgaard – SK@sosuranders.dk

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser og prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262

Prøvebestemmelser på Randers Social- og Sundhedsskole: https://sosuranders.dk/elevomraade/proevebestemmelser/

Uddannelsesplaner på Randers Social- og Sundhedsskole:
https://sosuranders.dk/elevomraade/uddannelsesplaner-og-lokale-undervisningsplaner/