Når alle blandt sosu’erne skal spotte sygdomstegn

Randers Kommune sender i 2017 deres ca. 500 social- og sundhedsassistenter på kurset Tidlig opsporing af sygdomstegn (TOBS). Det kommer lige efter, at social- og sundhedshjælperne i udegruppen har været på samme kursus i efteråret. Og hvorfor så det? Sygeplejefaglig konsulent hos Randers Kommune Pia Bjærge ser mange gode grunde til at sende samtlige medarbejdere afsted på dette forløb.

”Vi oplever lige nu, at kompleksiteten øges, og andre kompetencer efterspørges hos vores social- og sundhedspersonale. Det sker i tråd med, at flere borgere udskrives hurtigere fra sygehuset og dermed kræver en anden pleje i eget hjem end tidligere. For at klæde medarbejderne bedre på, aftalte vi et 5 dages undervisningsforløb med Randers Social- og Sundhedsskole.”, fortæller Pia Bjærge. 

Redskaber til at observere ændringer
Kurset Tidlig opsporing af sygdomstegn går ud på at give medarbejderne bedre forudsætninger for at tage vare på borgerne efter en udskrivning fra sygehuset og forebygge indlæggelser. På kurset lærer de at blive bedre til at observere, om borgeren viser tegn på sygdom. Det er blandt redskaber til at scanne situationen hos borgeren og dataindsamle til den tidlige opsporing. Er der ændringer som fx visne blomster, gammel mad i køleskabet, ændret vejrtrækning eller dårlig tandhygiejne hos borgeren?

Alle skal på kursus
Planen hos Randers Kommune er, at social- og sundhedshjælperne fra plejecentrene også skal afsted. ”Vi kan jo se, at medarbejderen kommer tilbage med en fornyet viden til glæde og gavn for vores borgere. Det fælles sprog, som man får ved at have været på det samme forløb, er også en klar fordel”, slutter Pia Bjærge fra Randers Kommune.