Vi indfører røgfri skoletid fra 1. august 2018

På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne være et sundt og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og ansatte. 

Derfor har vi besluttet at indføre røgfri skoletid fra 1. august 2018. Det betyder konkret, at det ikke er tilladt at ryge i skoletiden (undervisningstiden og arbejdstiden) - det vil sige, fra vi møder ind, til vi får fri. Det gælder både på skolens arealer og uden for skolens område. Dette gælder for elever, kursister, ansatte og besøgende på skolen.

Hvorfor røgfri skoletid?

 • Først og fremmest bidrager røgfri skoletid til en bedre sundhed for alle på skolen. Desuden fjerner vi rygningen som det sociale omdrejningspunkt. Vi ønsker ikke, at vores elever begynder at ryge eller fastholdes i rygning, fordi det er hyggeligt at mødes omkring cigaretter.
 • Ifølge lovgivningen må unge under 18 år ikke købe cigaretter og mange kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid. Som skole hjælper vi eleverne ved at gøre dem klar til at komme ud på arbejdspladser med røgfri arbejdstid.
 • Undersøgelser viser, at 67-83 % af landets unge elever mener, røgfri skoletid er en god idé.
 • Forskning viser, at omfattende rygeregler mindsker antallet af rygere på en skole. Det skyldes, at rygningen ikke længere er synlig og at eleverne oplever mindre pres for at tilpasse sig dem, der ryger. Desuden kan elever, der ønsker at stoppe med at ryge, langt lettere holde fast i den beslutning.
 • Der er allerede to social- og sundhedsskoler i Danmark, som har indført røgfri skoletid, og de foreløbige resultater peger på, at røgfri skoletid hjælper eleverne med at ryge langt færre cigaretter. Det er muligt at høre om elevernes erfaringer her

Hvordan hjælper vi hinanden?

 • Nogle af skolens medarbejdere får et kursus som rådgiver med henblik på at kunne støtte og hjælpe vores elever i at håndtere en røgfri skoledag.
 • I løbet af august kommer der et foredrag om tobak, som sætter fokus på viden, handling og overvejelser.
 • Skolen vil desuden oplyse eleverne om muligheder for hjælp til rygestop eller at ryge mindre, bl.a. et særligt tilbud fra Stoplinien, hvor eleven kan sende en sms med teksten ’rygestop fokus’ til 1231, hvorefter en rygestoprådgiver ringer eleven op inden for en uges tid.
 • Desuden findes app’en XHALE, som Kræftens Bekæmpelse har udviklet til unge.
 • Vi vil indrette alternative tilbud og muligheder for sociale opholdssteder på skolen i forbindelse med lukning af 'rygeskuret'
 • Konkurrencer og arrangementer skal medvirke til at sikre positivt fokus på i fællesskab at fjerne rygning fra skoletiden

 

Mere information:

 • Tiltaget har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg (SU) og elevråd, som begge bakker op om det. 
 • Vi arbejder lige nu på at udforme retningslinjer for tiltaget, og det vil vi orientere mere om inden sommerferien.
 • I forbindelse med indførelsen af røgfri skoletid deltager vi i forskningsprojektet Projekt Fokus, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Formålet med projektet er at inspirere til et læringsmiljø og en arbejdsplads, hvor der er fokus på både elevers og medarbejderes sundhed og trivsel.