Nye sosu-uddannelser fra januar 2017

Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent ændres til to selvstændige uddannelser.

Uddannelserne ændres, fordi der er sket en udvikling i opgaverne på social- og sundhedsområdet. ”Patienterne sendes tidligere hjem fra sygehusene, og derfor har borgeren i ældreområdet brug for ændrede tilbud. Det stiller krav til nye og øgede kompetencer hos både hjælpere og assistenter, og det vil blive imødekommet med de nye uddannelser”, forklarer Susanne Krogsgaard, uddannelsesleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Susanne har været med til at udvikle de nye uddannelser.

Det starter med et grundforløb
Begge uddannelser starter med et obligatorisk grundforløb på 20 uger, som rette sit mod enten sosu-hjælper eller sosu-assistentuddannelsen. Man vælger altså fra starten, om man vil være social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. På grundforløbet tages der hul på en del faglige emner, som er relevante for det hovedforløb, man vælger efterfølgende.

Stærkere faglig profil
Når det bliver to selvstændige uddannelser, skærpes den faglige profil også. Uddannelserne giver forskellige kompetencer. Social- og sundhedshjælperen får en meget vigtig rolle i forhold til omsorg, pleje og rehabilitering i det primærkommunale område. Social- og sundhedsassistenten bliver en vigtig person i forhold til at sikre gode sammenhængende forløb, klinisk sygepleje, koordinering og kvalitetssikring hos borgere inden for psykiatrien, ældreområdet og det somatiske område.

Læs mere om social- og sundhedshjælper uddannelsen

Læs mere om social- og sundhedsassistent uddannelsen