Invitation: Ph.d.-forsvar af Anne-Birgitte Rohwedder

Tirsdag d. 14. december afholder skolens Ph.d.-studerende Anne-Birgitte Rohwedder forsvar på sin afhandling Pædagogisk ledelse – hvad er meningen? Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af ”observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole.

Forsvaret finder sted på Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ.

Tirsdag d. 14. december, kl. 12.00-15.00. 

Afhandlingen udforsker implementeringen af pædagogisk ledelse i form af ”observationer og feedback”. Det empiriske arbejde er gennemført som aktionsforskning på Randers Social- og Sundhedsskole i perioden 2016-2020.

Læs mere om afhandlingen og forsvaret her

Bedømmelsesudvalg:

• Lektor Julie Borup Jensen, Aalborg Universitet (formand)

• Ph.d. Lektor Lise Degn, Aarhus Universitet

• Professor James Tommy Karlsen, Universitetet i Agder

Vejleder og bi-vejleder:

• Professor Hanne Kathrine Kroghstrup, Aalborg Universitet

• Seniorrådgiver Dorte Ågård, Aalborg Universitet

Tilmelding

Tilmelding til ph.d. forsvaret, enten med fysisk tilstedeværelse eller online deltagelse sker via linket herunder senest 4. december.

Efter forsvaret vil Randers Social- og Sundhedsskole samt Institut for Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring være vært ved en reception.

 Tilmedling