Gelémad og spisning med bind for øjnene - elever nytænker ernæring

I Grenå har social- og sundhedsassistenteleverne arbejdet med et projekt om ernæring i deres tredje skoleperiode. I løbet af projektet har elever omsat deres viden fra en lang række fag som sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og sygepleje til projekter om ernæring. Som afslutning på projektet viste eleverne deres resultater frem for resten af skolen og elever fra FGU Østjylland på en vidensmesse. 

Nogle grupper udviklede de gelemad til borgere med synkebesvær eller proteinkost til nyopererede, mens andre undesøgte, hvordan man kan hjælpe ældre til en bedre ernæring.

I videoen ovenover fortæller Stine Schou Hansen, der er social- og sundhedsassistentelev om hendes gruppes projekt, om hvilke udfordringer svagtseende ældre har i forbindelse med måltider. Ved hjælp af specielle briller kunne messens besøgende opleve, hvordan det er at spise et måltid med stærkt nedsat syn.