Alle har godt af at blive forstyrret lidt

Bente Juulsgaard er uddannelseskonsulent i Sundhed, Kultur og Omsorg, Randers Kommune. Forstyrrelser i hverdagen er ifølge hende afgørende for, at medarbejderne inden for social- og sundhedsområdet kan sikre kvaliteten i tilbuddene til borgerne.

”Vi har mange meget kompetente og kvalificerede medarbejdere i Randers Kommune. Men uanset hvor erfaren og rutineret du er, har alle brug for faglig refleksion og forstyrrelse i hverdagen. Der kommer hele tiden ny teori inden for social- og sundhedsområdet, og praksis ændrer sig konstant. Derfor efteruddanner vi løbende alle vores medarbejdere, uanset fagområde og uddannelsesmæssig baggrund,” siger Bente Juulsgaard.

Det handler om tilbuddene til borgerne, om samfundets udvikling, og ikke mindst om medarbejdernes faglige robusthed i forhold til at varetage de stadig mere komplekse opgaver, social- og sundhedsområdet byder på.

Samfundsudviklingen og nysgerrige generationer stiller nye krav

”I dag bliver der stillet meget store krav til sundhedspersonalets faglighed i kommunerne. Samfundsudviklingen har blandt andet medført, at regionerne primært tager sig af behandling, og derfor udskrives patienter nu langt hurtigere end tidligere. Det betyder, at vi i kommunerne har fået en større opgave i forhold til opfølgning, efterbehandling og rehabilitering,” siger hun og fortsætter:

”Samtidig arbejder vores medarbejdere med en meget engageret og nysgerrig generation som målgruppe. Både borgere og pårørende involvere sig ofte og stiller mange spørgsmål. Det kræver en vis tryghed i egne kvalifikationer og kompetencer at skulle forklare og forsvare hver en handling over for fagligt udenforstående. Det er noget af det, kurser og efteruddannelse kan klæde vores medarbejdere på til.”

Nye uddannelser og uforudsete udfordringer

I takt med velfærdssamfundets udvikling har SOSU-uddannelserne også ændret sig, og der bliver i dag stillet større krav til eleverne under deres uddannelse. Men uanset hvor meget uddannelserne bliver opdateret og opkvalificeret, vil efteruddannelse altid være nødvendig ude i praksis, mener Bente Juulsgaard:

”Som social- og sundhedsmedarbejder møder du hele tiden uforudsete udfordringer i din hverdag. Det er en del af det at arbejde med mennesker, at man ikke kan forudse alt. Derfor har vi som ledelse et ansvar for at sikre, at alle medarbejdere er klædt på til at møde både kendte og ukendte udfordringer på den fagligt og menneskeligt bedst mulige måde tilpasset den individuelle borgersituation,” fortæller hun.

Nogle medarbejdere kan have et ønske om at specialisere sine kompetencer inden for eksempelvis sårpleje eller forflytning, andre gange kan en afdeling eller et område havde brug for et fælles fagligt afsæt hos alle medarbejdere. Randers Social- og Sundhedsskole tilbyder både almindeligt udbudte AMU-kurser og skræddersyede efteruddannelsesforløb tilrettelagt i tæt samarbejde med praksis.