Aftalen om færre uddannelsespladser fører til nedskæringer på Randers Social- og Sundhedsskole

Den nye dimensioneringsaftale om, hvor mange uddannelsespladser der er til rådighed for kommende elever på Randers Social- og Sundhedsskole, reducerer kraftigt i skolens aktiviteter. Derfor har skolen i dag foretaget afskedigelser.

24 fastansatte medarbejdere på Randers Social- og Sundhedsskole har modtaget varsel om påtænkt afskedigelse. Yderligere er det ikke muligt at forlænge ansættelsen for 16 af skolens midlertidigt ansatte. En reduktion i ledergruppen vil ske senere på året. Afskedigelserne rammer bredt i alle personalegrupper. Skolens strategi og medarbejdernes samlede kompetencer har været afgørende i afskedigelsesprocessen, hvor personalereduktion desværre har været uundgåelig.

”Vi er ramt hårdt, og der er en kedelig situation at skulle sige farvel til gode kolleger. Men vi er udfordret på en lang række parametre: der kommer en markant adgangsbegrænsning på grundforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse og mere end en halvering af pladserne på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent. Oveni kommer forringelserne på taxametertilskuddet”, udtaler Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør på Randers Social- og Sundhedsskole.

På den pædagogiske assistentuddannelse er der et fald på 56 %, mens antallet af uddannelsespladser på sosu-hjælperuddannelsen falder med 75 %, hvilket gælder allerede fra 2017.

Populære og vigtige uddannelser
”Vi har med uddannelser at gøre, som er populære blandt de unge, og som er med til at opfylde regeringens krav om uddannelse til mindst 95 % af en ungdomsårgang. Det er uddannelser, der understøtter de velfærdsopgaver, som vi kan se bliver flere og mere komplicerede i fremtiden, samtidig med at vi kan forudse, at der vil ske en stor afgang fra faget grundet alder. Det bekymrer mig derfor, at der træffes et politisk valg om at skære ned på uddannelsespladserne”, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Fortsat kvalitet i uddannelserne
Randers Social- og Sundhedsskoles kerneopgave er sikre en høj kvalitet i uddannelsen af faglært sundhedspersonale. ”Vi skal fastholde fokus på vores kerneopgave i denne proces, og det er nødvendigt at tilpasse organisationen til det, der efterspørges fra vores samarbejdspartnere. En fortsat høj kvalitet i uddannelserne og en understøttelse af skolen som en attraktiv arbejdsplads vil være fokus i den fremadrettede strategi for skolen ”, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Afskedigelserne effektueres inden udgangen af november. Der er i øjeblikket 140 ansatte på Randers Social- og Sundhedsskole – fordelt på afdelinger i Randers og Grenaa.