Netværk om kompetenceudvikling i dagplejen

Medlemmer: dagplejeledere i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord kommune.

Vært og tovholder :Kursusafdelingen Randers Social- og Sundhedsskole

Netværk om kompetence udvikling til praktikvejledere

Medlemmer: Uddannelseskoordinatorer/ uddannelsesansvarlige i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommune

Vært og tovholder: Kursusafdelingen Randers Social- og Sundhedsskole

Netværk om kompetenceudvikling til familieplejere

Medlemmer: familieafdelinger i Randers, norddjurs og Favrskov kommune

Vært og tovholder: Kursusafdelingen Randers Social- og Sundhedsskole

Samarbejdsfora omkring uddannelse til ledige

Repræsentant fra Jobcenter i Randers, Favrskov, Norddjurs og syddjurs kommune.

Repræsentant fra FOA og FOA – A kasse

Vært og tovholder: Kursusafdelingen Randers Social- og Sundhedsskole

Partnerskab med Syddjurs kommune omkring rekruttering til sosu uddannelserne

Ældreområdet og jobcenter i Syddjurs kommune og kursusafdelingen Randers social og Sundhedsskole