Prøver

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve. Prøven skal bestås for at du som deltager kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at opnå et deltagerbevis eller gå til omprøve.  

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.  

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag med mindre, der informeres om andet på kursets første dag. Du modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Her oplyses du om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår. 

Du orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven, med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.  

Du har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse. 

Du kan klage over prøven. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse. 

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside.