Praktiske oplysninger

Godkendte AMU-uddannelser

Se her alle AMU uddannelser inden for

 • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i det kommunale område
 • Pædagogisk arbejde med børn og unge

 

Hvis der er en eller flere af uddannelserne, som du er interesseret i, kan du søge på titel under aktuelle kurser.

Hvis den ikke findes her er du velkommen til at kontakte kursussekretær Vibeke Holmer eller chefkonsulent Karin Jørgensen

 

Samlede AMU-uddannelser

AMU Kort fortalt

AMU eller arbejdsmarkedsuddannelser er korte, praksisnære kurser udviklet til virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. Arbejdsmarkedsuddannelser giver en offentlig anerkendt, landsdækkende kompetence.

Læs mere om AMU her

Pædagogik

Undervisningen på efteruddannelse sker med fokus på:

 • Læring frem for undervisning
 • Arbejde med læringsmål
 • Feed-back
 • Praksisnære læringssituationer
 • Deltagernes egen-aktivitet og produktion af viden
 • Relationen mellem deltager og underviser og deltagerne i mellem

Desuden er vi meget optagede af at støtte det transferarbejde, som venter kursisterne, når de er tilbage på arbejdspladsen. En væsentlig forudsætning er et tæt samarbejde mellem skole og praksis.

Til at understøtte transfer har vi erfaring med forskellige metoder:

 • De små skridts vej
 • SMTTE
 • Læringsportfolio
 • Ram*plet
 • Netværk
   

Afklaring af dine kompetencer

En individuel kompetencevurdering (IKV) kan give dig papir på de færdigheder, du har fået gennem arbejde, fritidsaktiviteter og livet som sådan. En IKV kan være en god idé, hvis du skal planlægge efteruddannelse, overvejer nyt job, nyt jobområde eller ny funktion, eller hvis du f.eks. overvejer at uddanne dig inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Det er gratis at få lavet en IKV, hvis du har en kort uddannelse, en erhvervsuddannelse eller ikke har en uddannelse.

Individuel kompetencevurdering er en god idé, hvis:

 • Du skal planlægge din efteruddannelse – evt. sammen med din leder
 • Du tænker på nyt job - måske inden for et nyt område eller ny funktion
 • Du overvejer uddannelse inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område

 

Vil du have vurderet dine kompentencer?

Kontakt vores kursussekretær, hvis du gerne vil have vurderet dine kompetencer. Du skal fortælle, hvilket område, du ønsker uddannelse inden for, eller hvilke arbejdsopgaver, du gerne vil varetage.

Herefter får du et tidspunkt for selve kompetencevurderingen. Vurderingen sker gennem samtale suppleret med skriftlig, mundtlig eller praktisk opgave, hvor du får mulighed for at vise det, du kan.

Du skal medbringe dokumentation for tidligere uddannelser, kurser, ansættelser og lignende.

Efter kompetencevurderingen kan du få bevis i form af et uddannelses- eller kompetencebevis.

Kvalitet

Vi lægger stor vægt på høj faglig og pædagogisk kvalitet i vores udbud af kurser og efteruddannelse og ikke mindst i undervisningen. Vores retningslinjer for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring inddrager Undervisningsministeriets ”Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU”.

Alle AMU-uddannelser evalueres af alle kursister og et udvalg af virksomheder gennem det landsdækkende og obligatoriske evalueringssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne, VisKvalitet.dk. 

På andre uddannelser har skolen udviklet en forenklet digital evaluering, som vi bruger på korte kurser og temadage tilrettelagt uden for AMU-systemet

Offentliggørelsen af evalueringerne er underlagt nogle få regler. Disse regler skal beskytte anonymiteten og forhindre, at evalueringerne ikke præges for meget af enkeltpersoners holdninger. Det betyder, at spørgeskemaerne skal besvares af minimum 35 deltagere eller 5 virksomheder, før de offentliggøres.

 

Udbudspolitik

Her kan du læse vores udbudspolitik for 2019 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudpolitikken er godkendt af bestyrelsen og har været til høring LUU.

Vi er er fra den 1. januar 2010 godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB) i hele Region Midtjylland:

 • Ældre, sygepleje og sundhed i kommunerne (2222)
 • Pædagogisk arbejde med børn og unge (2629)

 

AMU-målgruppen

Du tilhører AMU-målgruppen, hvis du er ikke har en uddannelse eller har en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte kursussekretæren.

Deltagerbetaling

De fleste kurser er gratis for AMU-målgruppen. Hvis der er deltagerbetaling, er det oplyst på de enkelte kurser.

Vi kan ved særlige former for tilrettelæggelse opkræve en tillægspris på deltagerbetalingen. Eksempler på tillægspriser er undervisning uden for normal åbningstid og uden for skolens adresser.

Individuel komptencevurdering

Med en individuel kompetencevurdering (IKV) kan du få afklaret dine faktiske komptetencer inden for et aktuelt område. IKV'en er en AMU-uddannelse, som har en varighed på en halv til fem dage.

Deltagerantal

Med mindre andet er anført, gennemfører vi kurser med minimum 18 tilmeldte deltagere.

Til- og framelding

Tilmelding skal ske på www.efteruddannelse.dk. For at tilmelde digitalt skal man have en virksomheds-digital signatur og have ret til at administrere AMU-uddannelser. Du kan undersøge, hvem der har adgang til at lave digitale tilmeldinger på din arbejdsplads.

Tilmelding sker ved at indtaste kursets titel eller kursusnummer i søgefeltet og udfylde de påkrævede felter. Tilmeldingen registreres i portalen www.efteruddannelse.dk, og skolen kan derfor straks se din tilmelding.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, er det ikke muligt at tilmelde sig digitalt, men du er velkommen til at forhøre dig om ledige pladser og blive tilmeldt hos kursussekretæren.

Hvis du er ledig, skal du aftale din deltagelse med din sagsbehandler og herefter henvende dig til kursussekretæren.

Framelding
Hvis du framelder dig kurset, senere end 1 uge før kurset starter, opkræver skolen en afgift på 1.500/2.500 kr, afhængigt af kursets længde. Hvis du erstattes af en anden person, bortfalder afgiften. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til framelding skriftligt til kursussekretæren.

Uddannelsesbeviser

Vi kan udstede et uddannelsesbevis til dig, hvis du har opnået kursets mål. Den uddannelsesansvarlige underviser vurderer, om du kan få et uddannelsesbevis. 

Udeblivelse

Hvis du udebliver fra kurset, opkræves en afgift på 2.500/3.500 kr, afhængigt af kursets længde. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til udeblivelse skriftligt til kursussekretæren. 

VEU-godtgørelse

Hvis du tilhører AMU-målgruppen, kan der søges VEU-godtgørelse, som er godtgørelse for løntab til beskæftigede. Godtgørelsen kompenserer for de timer, du skulle have været på arbejde. VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen, som er 836 kr. pr. dag, hvis du er fuldtidsforsikret. Godtgørelsen udbetales til arbejdsgiveren, hvis du får løn under AMU-uddannelsen.

Din arbejdsplads skal søge VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse.dk.

Venteliste

Hvis en AMU-uddannelse ikke oprettes på grund af for få tilmeldte, vil du komme på venteliste. Hvis du har et særligt ønske, som ikke udbydes aktuelt, kan du også komme på en venteliste. Vi kontakter dig, når kurset udbydes.

Ventelisten er fælles for alle social- og sundhedsskoler i Region Midt. Derfor vil du også kunne opleve at blive kontaktet af en af de andre skoler, hvis de har ledige pladser.

Vurdering af dansk- og regnefærdigheder

For at give dig det bedste udbytte af dit kursus hos os, tilbyder vi en gratis test og en individuel vejledning i, hvordan du kan forbedre dine færdigheder. Testen foregår, imens du er på skolen, og vil kunne understøtte din faglige opkvalificering. 

Har du spørgsmål?