Forberedende forløb for tosproget

Forløbet er målrettet personer med en anden kulturel baggrund end dansk.

Forløbet forbereder dig til optagelse på Grundforløb 2-SOSU eller til at søge arbejde inden for branchen. 

Det får du ud af forløbet:

  • En sosu-orienteret sprogforståelse

  • Viden om professionel omsorg, pleje og praktisk bistand

  • Kulturel forståelse.

  • Mulighed for en realkompetenceuvurdering i dansk og matematik (niveau G) eller vejledning til en optagelsesprøve til GF2 -SOSU.

Indhold

• Dansk som andetsprog F/I alment niveau (AMU45567, 40 dage)

• Grundlæggende matematik (AMU 45347, 3 dage)

• Grundlæggende faglig regning (AMU 45215, 2 dage)

• Praktisk hjælp til ældre (AMU 42690, 15 dage)

• Forebyggelse og sundhedsfremme (AMU 45061, 5 dage)

• Anerkendende kommunikation i omsorgs- arbejdet (AMU 42834, 3 dage)

• De almindeligste forekommende sygdom- me hos ældre (AMU 42677,

• Samarbejde med ældre om gode kostvaner (AMU 42933)

• Ergonomi (AMU 40392)

• Interkulturel kompetence (AMU 43766)

Praktisk information

Optagelseskrav

Bestået danskprøve 2

Antal dage

20 uger i alt

  • 80 undervisningsdage

  • 20 praktikdage

Økonomi

Hvis du er i arbejde, kan din arbejdsgiver få løntabsgodtgørelse.

Hvis du er ledig eller på kontanthjælp, skal du drøfte det med din jobkonsulent/sagsbehandler.

Pris: kr. 44.263,-

Uddannelsested

Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdeling,

Ydesvej 1, 8500 Grenaa

Tilmelding