Før-SOSU

Du skal vælge Før-SOSU, hvis du:

• er over 25 år og ledig
• 
har lyst til en uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked
• har 02 i dansk og matematik (6 efter gammel skala) fra 9./10. klasse eller FVU dansk trin 4 og FVU matematik trin 2

Du kan forvente at:

  • blive afklaret, om det at uddanne sig til at arbejde med
    ældre mennesker 
    er noget for dig

  • få en begyndende viden om fagområderne på en Social- og sundhedshjælperuddannelse

  • At ”smage på” arbejdet i praksis

Efter FØR-SOSU kan du søge ind på Grundforløb 2 og derefter på hovedforløbet på uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper.

Praktisk information om Før-SOSU

Tilrettelæggelse

Praksisfortællinger, korte teoretiske oplæg, individuelle opgaver og gruppearbejde. IT anvendes løbende under uddannelsen. Der vil være stigende forventninger til kursistens evne til selvstændigt arbejde, f.eks. videns bearbejdning og videns søgning.
Deltagerne introduceres til Lurebogen, som anvendes uddannelsesforløbet.

Praktikken

Du kommer i praktik på et ældrecenter eller i hjemmeplejen. Undervejs vurderer den uddannelsesansvarlige i kommunen om ansættelse på elevkontrakt kan være relevant for begge parter.

Vejledning

Alle deltagere tilbydes vurdering af læse, skrive og regnefærdigheder. Hvis der er behov tilbydes vejledning om Forberedende voksenundervisning.
I løbet af uddannelsen vil du møde den uddannelsesansvarlige fra Randers Kommune og skolens uddannelsesvejleder.

Uddannelsessted

Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Indhold

30 dage skoleuddannelse og 20 dage praktik

Modul 1

Praktisk hjælp til ældre (13 dage)
• Personlig fremtoning og adfærd
• Mødet med den ældre borger
• Etik, tavshedspligt og menneskesyn
• At blive gammel - fysisk, psykisk og socialt • Professionel omsorg / egenomsorg
• Praktisk hjælp

Rengøring og rengøringsmidler
Tøjvask og vaskemidler
• Personlig pleje
Hygiejniske principper Forflytning
• Medvirken i førstehjælpshandlinge

Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet - etik og adfærd (2 dage)
• Arbejdsmiljø: hjælpemidler og forflytning

Praktik
Praktikken forgår på et plejecenter eller i hjemmeplejen i Randers Kommune. Du får mulighed for at udføre enkle opgaver alene og efter vejledning.

Modul 2

Praktisk hjælp til ældre - fortsat (2 dage)
• Erfaringer fra praktikperioden – mødet med den ældre borger
• Ansvar og kompetencer i jobbet/ samarbejde med andre

• Søgning af viden om social- og sundhedsområdet

Rehabilitering som arbejdsform (2 dage) • Rehabilitering – hvad er det?
• Synet på handicappede
• Borger/bruger perspektivet
• Rehabiliteringsprocessen
• Lovgivning og rehabilitering
• Tværfagligt samarbejde

Mentalisering i omsorgsarbejdet (3 dage)

•Forstå egen og andres adfærd ud fra de mentale tilstande og be-tydning af dette i samarbejdet med borgeren
•Styrke relationen til borgeren - undgå svigt
•Kvalificere egen og fælles praksis med en mentaliserendetilgang

Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet - etik og adfærd (1 dag)
• Arbejdsmiljø: den gode arbejdsplads

De almindeligste forekommende sygdomme hos ældre (5 dage)
• Forebyggelse og sundhedsfremme
• Omsorg for borgere med - eks diabetes, kredsløb, hjerneblødning og 
demens
• Forebyggelse af almindelige tilstande eks forstoppelse og væskemangel • Observation af ændringer og videregivelse af disse
• Hverdagsliv og livskvalitet

Samarbejde med ældre om gode kostvaner (2 dage)
• Hvad er gode kostvaner, når man er gammel
• Indsamling af viden om kost og drikkevaner
• Samarbejde med afsæt i borgerens ressourcer, livsstil og ønsker

Tilmelding