Økonomi

Faglige AMU-uddannelser på Randers Social- og Sundhedsskole har ingen deltagerbetaling. Der kan søges VEU godtgørelse til AMU målgruppen

Nogle almene AMU-uddannelser har en deltagerbetaling på 620 kr./930 kr. pr uge.

Tillægspris ved AMU-uddannelser

Hvis du har særlige ønsker eller behov opkræver vi en tillægspris. Det kan for eksempel være:

  • Særlig oplægsholder eller lærerressource
  • Undervisning uden for normal åbningstid
  • Undervisning uden for skolens adresser

Tillægsprisen vil fremgå af aftalen og kan maks. udgøre 700 kr. pr. kursusuge pr. deltager.

Køb af pladser

Vi har en norm på 16 deltagere pr hold.

Hvis du fx kun kan sende 14 medarbejdere på kompetenceudvikling samtidig, kan du købe det antal pladser, der mangler op til normen.

Prisen svarer til statens takster for den pågældende AMU-uddannelse.

Har du spørgsmål?