Særligt for ledige

Er du ledig, så benyt lejligheden til at uddanne dig. Uddannelse forbedrer nemlig dine muligheder for at komme i job igen.

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger:

  • Hvis du er fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed
  • Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed

Lav din egen uddannelsespakke ved at sammensætte kurser fra samme fagområde.

Under Aktuelle kurser kan du se hvilke kurser vi udbyder lige nu. Snak med din A-kasse eller jobcenteret om din ret til uddannelse.

De kurser du kan vælge skal findes i den landsdækkende positiv liste eller den regionale positiv liste: