Realkompetencevurdering - RKV

Som voksen over 25 år kan du få lavet en kompetencevurdering (RKV) forud for den uddannelse, du ønsker at starte på.

Kompetencevurderingen munder ud i en uddannelsesplan, hvor der bliver taget højde for merit ifølge uddannelsesbekendtgørelsen for den uddannelse, du har søgt ind på.

RKV forløbet er 2 dage.

Dette RKV forløb henvender sig til dig, der ønsker at søge ind på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Du skal tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk.

Senest 3 dage derefter skal du sende dokumentation til Randers Social- og Sundhedsskole.

SEND MAIL MED DOKUMENTATION  

I mailen skal du vedhæfte:

  • Eksamenspapirer (fra folkeskole og evt. andre uddannelser)
  • Dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Navn, adresse og mailadresse

Når du har sendt din tilmelding og dokumentation, vil du blive indkaldt til en kompetencevurdering sammen med andre ansøgere.