Realkompetencevurdering - RKV

Som voksen over 25 år kan du få lavet en kompetencevurdering (RKV) forud for den uddannelse, du ønsker at starte på.

Kompetencevurderingen munder ud i en uddannelsesplan, hvor der bliver taget højde for merit ifølge uddannelsesbekendtgørelsen for den uddannelse, du har søgt ind på.

Dette RKV forløb henvender sig til dig, der ønsker at søge ind på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Du skal tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk.

Senest 3 dage derefter skal du sende dokumentation til Randers Social- og Sundhedsskole.

SEND MAIL MED DOKUMENTATION  

I mailen skal du vedhæfte:

  • Eksamenspapirer (fra folkeskole og evt. andre uddannelser)
  • Dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Navn, adresse og mailadresse

Når du har sendt din tilmelding og dokumentation, vil du blive indkaldt til en kompetencevurdering sammen med andre ansøgere.