Ledige

Er du ledig, så benyt lejligheden til at uddanne dig. Uddannelse forbedrer nemlig dine muligheder for at komme i job igen.

Hvis du er ufaglært eller faglært har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed, hvis du er 25 år eller derover. Hvis du er under 25 år skal det ske inden for de første 6 måneders ledighed.

Lav din egen uddannelsespakke ved at sammensætte kurser fra samme fagområde. Nedenfor kan du se hvilke kurser, social- og sundhedsskolen må udbyde. Du kan se hvilke kurser skolen aktuelt udbyder under Aktuelle kurser