Kursus i brug af værnemidler og opkvalificering ifm. Covid-19

Vi tilbyder to kurser, der kan styrke kommuner og medarbejdere i forbindelse med bekæmpelsen af coronavirus. 

Webinar i brug af værnemidler

Randes Social- og Sundhedsskole udbyder kursus i brugen af værnemidler i forbindelse med pleje, praktisk hjælp og

delegerede ydelser hos borger med Covid-19.

Målgruppe

Kurset retter sig mod social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere

samt ufaglærte.

Indhold

Undervisning i brugen af værnemidler med udgangspunkt i nationale og lokale

instrukser. På kurset vil indgå praktiske vejledninger.

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå som webinar. Det kræver kun at deltageren har adgang

til en PC, MAC, iPad eller tablet. Selvom undervisningen foregår online, vil der

både være mulighed for og afsat tid til at stille spørgsmål.

Tid

1 1/2 time

 

Pris

Kr. 1500,- pr webinar for op til 20 deltagere.

Tilmelding og yderlige oplysninger

Elsebeth Søndergaard

Konsulent for efter- og videreuddannelse

Tlf.: 40 16 46 19

E-mail: els@sosuranders.dk

Omsorg, pleje og praktisk hjælp ifm. Covid-19.

Vi tilbyder et kursus, der kan støtte op om eventuelle nødbehov i forhold til manglende sundhedspersonale i primærsektor, der fx er ramt af karantæneforanstaltninger på grund af COVID-19. 

Uddannelsen har fokus på at udvikle basale, faglige kompetencer hos ikke-uddannede sundhedsprofessionelle, så kursister herefter vil kunne løse tildelte omsorgs- og plejeopgaver, samt yde praktisk hjælp hos borgere i hjemmeplejen og på plejecentre.

Uddannelsen vil også kunne anvendes til opkvalificering af personlige handicaphjælpere med opgave at hjælpe borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Varighed

5 dage

Undervisningsform

Uddannelsen vil blive gennemført som online undervisningsforløb. Når muligheden igen byder sig, forventes det, at undervisningen vil foregå ved fysisk fremmøde på skolens adresse. 

Efter deltagelse på kurset kan deltageren:

• kan anvende basal viden om lovgivning og er bekendt med lokale procedurer og instrukser. Kan endvidere anvende viden om etik, kommunikation, selvbestemmelse, tavshedspligt og samtykke i samarbejde med borgeren og andre sundhedsprofessionelle til at løse praktiske opgaver samt ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver hos en borger i eget hjem.

• kan anvende basal viden om hygiejniske principper herunder forebyggelse af smittespredning og afbrydelse af smitteveje til at kunne løse og dokumentere praktiske opgaver som fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens eget hjem.

• kan, med udgangspunkt i borgerens behov og funktionsniveau, anvende basal viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den normale aldringsproces og hygiejniske principper for at løse og dokumentere ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx personlig hygiejne, mund- og tandpleje, ernæring og mobilisering.

• har kendskab til kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces. Kan anvende denne viden til at observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgeren samt sikre dokumentation og videreformidling til relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

• har kendskab til borgere med omsorgs- og plejebehov herunder borgere med fysisk og/eller psykisk handicap samt borgere med demens.

• kan udvise forståelse for ergonomiske principper i forbindelse med løsning af praktiske- omsorgs- og plejeopgaver hos borgeren i eget hjem, fx i forbindelse med forflytning.

Tilmelding og yderlige oplysninger

Elsebeth Søndergaard

Konsulent for efter- og videreuddannelse

Tlf.: 40 16 46 19

E-mail: els@sosuranders.dk