Veldfærdsteknologi

Dette AMU-kursus bygger ovenpå 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'. På kurset er der fokus på din opgave med at støtte borgeren i at udvælge, ibrugtage og anvende velfærdsteknologi. Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på din opgave i samarbejdet om velfærdsteknologi med borgeren, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere eller andre med lignende jobfunktioner, der har forudsætninger svarende til 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 28. august – 30. august

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Støtte borgeren med sammensatte behov ved ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.
  • Observere, identificere og vurdere behov, samt udvælge velfærdsteknologi hos en specifik borger eller en borgergruppe.
  • Selvstændigt og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere udvælge og anskaffe velfærdsteknologi samt støtte borgeren i ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.
  • Anvende sundhedspædagogiske metoder til at motivere, støtte og vejlede borgeren og pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi.
  • Kontinuerligt følge op på og vurdere, om borgeren fortsat har gavn af velfærdsteknologien.
  • Reflektere over de etiske og holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold til ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage disse i det daglige arbejde.
  • Har forståelse for, hvordan sammenhængen mellem nationale strategier for velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, vejledninger og instrukser påvirker tilgængeligheden af ny velfærdsteknologi.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48880

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II (3 dage)

Deltageren kan støtte borgeren med sammensatte behov ved ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.Deltageren kan:observere, identificere og vurdere behov, samt udvælge velfærdsteknologi hos en specifik borger eller en borgergruppe.selvstændigt og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere udvælge og anskaffe velfærdsteknologi samt støtte borgeren i ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.anvende sundhedspædagogiske metoder til at motivere, støtte og vejlede borgeren og pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi.kontinuerligt følge op på og vurdere, om borgeren fortsat har gavn af velfærdsteknologien.reflektere over de etiske og holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold til ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage disse i det daglige arbejde. Derudover har deltageren forståelse for, hvordan sammenhængen mellem nationale strategier for velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, vejledninger og instrukser påvirker tilgængeligheden af ny velfærdsteknologi.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2308281r 28-08-2023 30-08-2023 Ingen Dagundervisning 18 31-07-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.