Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

Dette kursus bygger ovenpå 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'. På uddannelsen er der fokus på din opgave med at støtte borgeren i at udvælge, ibrugtage og anvende velfærdsteknologi. Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på din opgave i samarbejdet om velfærdsteknologi med borgeren, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Målgruppe

Målgruppen for denne AMU-uddannelse er social- og sundhedshjælpere eller andre med lignende jobfunktioner, der har forudsætninger svarende til 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 6.- 8. September

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • støtte borgeren med sammensatte behov ved ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.
  • observere, identificere og vurdere behov, samt udvælge velfærdsteknologi hos en specifik borger eller en borgergruppe.
  • selvstændigt og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere udvælge og anskaffe velfærdsteknologi.
  • anvende sundhedspædagogiske metoder til at motivere, støtte og vejlede borgeren og pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi.
  • kontinuerligt følge op på og vurdere, om borgeren fortsat har gavn af velfærdsteknologien.
  • reflektere over de etiske og holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold til ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage disse i det daglige arbejde.
  • forståelse for, hvordan sammenhængen mellem nationale strategier for velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, vejledninger og instrukser påvirker tilgængeligheden af ny velfærdsteknologi.  

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48880

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220906r 06-09-2022 08-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 02-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.