Vejledning i forflytning

Dette kursus klæder dig på til at kunne vejlede og undervise dine kollegaer i god forflytningspraksis. Kurset giver dig en opdateret viden om forflytningsteknikkerne, og sætter dig i stand til at analysere og vurdere forflytninger. Med udgangspunkt i din nye viden kan du motivere og inspirere dine kollegaer til en forbedret forflytningspraksis og dermed medvirke til et bedre arbejdsmiljø.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis. Enten inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet.

Kursusdatoer

Kurset varer 6 dage.

Kursusdage:

Modul 1: 25. september til 27. september

Modul 2: 23. oktober – 25. oktober

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Vejlede kolleger i forflytning. I den sammenhæng kan du på baggrund af viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer.
  • Målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på din arbejdsplads.
  • Inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader.
  • Medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I det arbejde har du forståelse for din egen rolle i at inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis.
  • I det tværfaglige samarbejde, medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. I det arbejde kan du etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen.

Kurset består af flere fag

AMU nummer: 40935

Vejledning i forflytning (3 dage)

Deltageren kan vejlede kolleger i forflytning. I den sammenhæng kan deltageren på baggrund af viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer. Deltageren kan målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. Deltageren kan således inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Deltageren kan medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I det arbejde har deltageren forståelse for sin egen rolle i at inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis.Deltageren kan i det tværfaglige samarbejde medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. I det arbejde kan deltageren etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

AMU nummer: 40935

Vejledning i forflytning (3 dage)

Deltageren kan vejlede kolleger i forflytning. I den sammenhæng kan deltageren på baggrund af viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer. Deltageren kan målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. Deltageren kan således inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Deltageren kan medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I det arbejde har deltageren forståelse for sin egen rolle i at inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis.Deltageren kan i det tværfaglige samarbejde medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. I det arbejde kan deltageren etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2309251r 25-09-2023 25-10-2023 Ingen Dagundervisning 18 22-09-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.