Uddannelse for forflytningsvejledere

Dette kursus klæder dig på til at kunne vejlede og undervise dine kollegaer i god forflytningspraksis. Kurset giver dig en opdateret viden om forflytningsteknikkerne, og sætter dig i stand til at analysere og vurdere forflytninger. Med udgangspunkt i din nye viden kan du motivere og inspirere dine kollegaer til en forbedret forflytningspraksis og dermed medvirke til et bedre arbejdsmiljø.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis. Enten inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet.

Kursusdatoer

Kurset varer 6 dage.

Kursusdage: 7. – 9. november samt 28. - 30. November

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Vejlede kolleger i forflytning. I den sammenhæng kan du på baggrund af viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer.
  • Målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på din arbejdsplads.
  • Inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader.
  • Medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I det arbejde har du forståelse for din egen rolle i at inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis.
  • I det tværfaglige samarbejde medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. I det arbejde kan du etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40935

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu221107r 07-11-2022 30-11-2022 Ingen Dagundervisning 18 26-09-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.