Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Efter uddannelsen kan du med afsæt i arbejdet omkring tidlig opsporing af børn (0 til 6 år) i udsatte positioner, arbejde ud fra trivselsdimensioner, og anvende objektive observationer og analysemetoder i udarbejdelsen af en trivselsvurdering. Du vil ligeledes kunne medvirke ved udarbejdelse af en handleplan i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Kursusdatoer

Kurset varer 2 dage.

Kursusdage: 1. – 2. marts

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Med forståelse for overordnede målsætninger, medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner.
  • Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner.
  • Observere ud fra strukturende, anerkendte og professionelle observationsredskaber.
  • Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering.
  • Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats.
  • Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov.
  • Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere.
  • Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48668

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner (2 dage)

Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne: - Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner - Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber- Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering - Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats - Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov - Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere - Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2303011r 01-03-2023 02-03-2023 Ingen Dagundervisning 18 18-01-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.