Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Efter kurset kan du med afsæt i arbejdet omkring tidlig opsporing af børn (0 til 6 år) i udsatte positioner, arbejde ud fra trivselsdimensioner, og anvende objektive observationer og analysemetoder i udarbejdelsen af en trivselsvurdering. Du vil ligeledes kunne medvirke ved udarbejdelse af en handleplan i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere. 

Kursusdatoer

Kurset varer 2 dage. 

Kursusdage: 12. - 13. September  

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner med forståelse for overordnede målsætninger.
  • Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner.
  • Observere ud fra strukturende, anerkendte og professionelle observationsredskaber.
  • Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering.
  • Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats.
  • Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov.
  • Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere.
  • Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48668

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2209121r 12-09-2022 13-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 01-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.