Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Undersøgelser viser, at den tidlige opsporing og efterfølgende indsats har betydelig indvirkning for barnets skolegang, trivsel, læring og udvikling på den lange bane. Alle mennesker kan i perioder og i varieret grad karakteriseres som udsat.

Derfor er det vigtigt, at det pædagogiske personale udvikler kompetencer i forholdtil tidlig opsporing af børn i udsatte positioner samt i forhold til samarbejde med forældre og tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Målgruppe

Medarbejdere i dagtilbud og SFO - eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere.

Indhold

Vi vil arbejde med at udvikle et ”forebyggende mindset”. Hertil vil vi arbejde på at:

  • se og opspore tegn på udsatte børn ved hjælp af pædagogiske arbejdsredskaber
  • skabe forståelse for risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
  • tænke og handle forebyggende og ift. udvikling af barnets og forældrenes mestringskompetencer

Vi vil arbejde med trivselsmodeller, observationsmodeller handleguides og værktøjer i udarbejdelsen af en handleplan.

Fokus er på screeningsmetoder, lovkrav og opsporingsmodeller, men også et helhedsorienteret samspil og samarbejde med forældre og professionelle støttemuligheder.

Datoer

Antal dage: 2

04. - 05. november 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48668

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner (2 dage)

Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne: - Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner - Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber- Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering - Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats - Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov - Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere - Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1911041r 04-11-2019 05-11-2019 Ingen 08:00-15:24 18 23-09-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.