Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

 

Hvornår bør du være bekymret for et barns trivsel?

Forskning viser, at tidlig opsporing og efterfølgende indsats har betydelig indvirkning på barnets skolegang, trivsel, læring og udvikling.

På dette kursus får du mulighed for at arbejde med og videreudvikle dine kompetencer inden for observationsmetoder, lovgivning og handleplaner.

Målgruppe

 

Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere

Indhold

Vi vil arbejde med at udvikle et ”forebyggende mindset”. Hertil vil vi arbejde på at:

  • se og opspore tegn på udsatte børn ved hjælp af pædagogiske arbejdsredskaber
  • skabe forståelse for risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
  • tænke og handle forebyggende og ift. udvikling af barnets og forældrenes mestringskompetencer

Vi vil arbejde med trivselsmodeller, observationsmodeller handleguides og værktøjer i udarbejdelsen af en handleplan.

Fokus er på screeningsmetoder, lovkrav og opsporingsmodeller, men også et helhedsorienteret samspil og samarbejde med forældre og professionelle støttemuligheder.

Datoer

Antal dage: 2

18. marts 2019 - 19. marts 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48668

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner (2 dage)

Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne: - Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner - Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber- Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering - Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats - Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov - Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere - Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190318r 18-03-2019 19-03-2019 Ingen 08:00 - 15:24 18 05-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.