Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

Antallet af mennesker med en demenssygdom er stigende. 

Det er derfor vigtigt, at det sundhedspersonale, der kommer i hjemmet, er i stand til at genkende tidlige tegn på demens og observere for en række forvekslingstilstande. 

På dette kursus arbejder vi med kendskab til de tidligste symptomer, symptomer der kan forveksles med demens samt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Vi vil også arbejde med videreformidling af observationer til relevante samarbejdspartnere. 

Målgruppe

 

SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter 

Indhold

  • Kendskab til de tidligste symptomer ved de mest klassiske demenssygdomme 
  • Videreformidling af observationer til relevante samarbejdspartnere 
  • Symptomer der kan forveksles med demens 
  • Forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 
  • Samspillet med personer med demens og deres pårørende med respekt for integritet og livskvalitet 

Datoer

Antal dage: 3

1. april 2019 - 3. april 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet (3 dage)

Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Deltageren kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande. Deltageren kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning. Deltageren kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Deltageren kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1904012r 01-04-2019 03-04-2019 Ingen 08:00-15:24 18 18-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.