Temadag: Magtanvendelse og det anbragte barns rettigheder

Magtanvendelse

Med voksenansvarsloven blev der indført en række begreber, der bl.a. skal belyse og afgrænse de ansvarlige voksensansvar for at drage omsorg for barnet og deres muligheder for at anvende fysisk magt over for det anbragte barn.

De fleste af reglerne om magtanvendelse gælder ikke plejefamilier, men de kan alligevel være egnede til at give retning på det arbejde, som plejefamilier udfører.

Under oplægget gennemgås lovens begreber om omsorgspligt, saglighed og proportionalitet med henblik på at klargøre, hvordan begrebet ”magtanvendelse” skal forstås. Med afsæt i konkrete eksempler ridses snitfladen mellem omsorgspligten og fysiske indgreb i barnets selvbestemmelse op, således at der skabes en forståelse for, hvilke forudsætninger, der skal være til stede for, at et fysisk indgreb over for barnets person, vil blive vurderet som ”lovligt”.

Du bliver klogere på:

  • betydningen af at arbejde efter formålet med anbringelsen og den lagte plan
  • ”omsorgspligt” - især i de situationer, hvor barnet ikke ønsker ”omsorgen”
  • hvornår ”fysisk magtanvendelse” kan være berettiget og ”lovligt”

 

Samvær med det anbragte barn

Alle børn har en konventionsbeskyttet ret til samvær med familie, venner og netværk og det gælder naturligvis også det anbragte barn. For det anbragte børn er det imidlertid lidt mere komplekst, da barnet jo er anbragt, fordi dets forældre ikke kan tage sig tilstrækkeligt af det og tilgodese dets omsorgsbehov. 

Det er derfor anbringende kommunes opgave at sikre, at barnet får den kontakt med forældre, familie og netværk, som det har ret til samtidig med, at barnet beskyttes mod samvær og forhold, som - alt taget i betragtning - ikke vil være til dets bedste.

Du bliver klogere på:

  • kommunens pligt til at sikre forbindelse og kontakt mellem barnet og familien
  • kommunens pligt til at sikre, at den fastsatte kontakt og samvær er til barnets bedste
  • forståelse for handleplanens sammenhæng med og betydning for samværsfastsættelsen

 

 

Målgruppe

Familieplejere

Datoer

28. maj 2019 kl. 08.30 - 15.00

Forplejning

 

  • Morgenkaffe m/ brød
  • Let frokost og 1 vand
  • Kaffe/the og kage
  • Frugt

Er inkl. i prisen

Tilmelding

Tilmelding

Skriv navnene på flere deltagere
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
iv190528r 28-05-2019 28-05-2019 Ingen 08.30-15.00 20
Pris 1076 kr.