Temadag: Konflikthåndtering i familieplejen

Formålet med dagen er at styrke dine strategier og handlemuligheder som plejeforældre. Vi vil arbejde med værktøjer til at forebygge konflikter og håndtere truende eller voldelige situationer på en skånsom måde, mens du bevarer respekten og omsorgen for barnet. Vi inddrager også kendte hjemlige problemstillinger, der giver dig mulighed for at arbejde med egen adfærd i vanskelige situationer og dermed øge opmærksomheden på god konflikthåndtering.

Positivt anerkendende kommunikation og deeskaleringsstrategier giver dig konkrete værktøjer i mødet med det opkørte barn eller dets forældre. Med kommunikative handlestrategier kan du hjælpe barnet eller dets forældre, selv hvis de har mistet selvkontrollen og i frustration 

Målgruppe

Familieplejere

Indhold

 • Mødet med et menneske i høj arousal
 • Konfliktens felt
 • Relationens betydning i mødet med et menneske i høj arousal
 • Krav og grænsesætning - afvisning af ønsker og behov
 • Hvordan forudser og forebygger vi konflikter ved brug af risikovurdering 
 • Kommunikative strategier og nedtrappende kommunikation 
 • Deeskalering som metode - deeskaleringsteknikker - hvad er det, der virker? 
 • Tryghedstræning Den Psyko-Fysiske Metode 
 • Simulationstræning og situationsspil 
 • Timeout, retræte, exit- og flugt-strategier 
 • Tryghed i opkørte situationer 

Datoer

04. juni 2019 kl. 08.00 - 15.30

Forplejning

 • Morgenkaffe m/ brød
 • Let frokost og 1 vand
 • Kaffe/the og kage
 • Frugt

Tilmelding

Tilmelding - iv190406r

Skriv navnene på flere deltagere
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
iv190604r 04-06-2019 04-06-2019 Ingen 08.00 - 15.00 20
Pris 930 kr.