Sygepleje til den akut syge indlagte patient

Kurset har fokus på udvikling af faglige kompetencer hos social- og sundhedsassistenter med henblik på at agere i forhold til den akut syge voksne patient, der er indlagt på det somatiske sygehus. Du vil få kompetencer til at kunne identificere, prioritere og reagere hurtigt og fagligt kompetent i sygeplejen af den akut syge patient, samt efterfølgende at kunne dokumentere disse handlinger således at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring patienten.  

Målgruppe 

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på somatiske afdelinger og i det regionale sundhedsvæsen. Det anbefales at social- og sundhedsassistenten har erfaring med den akut syge indlagte patient eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer fra primær praksis. Det anbefales ligeledes, at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-kurset ”48101 Medicinadministration”.

Kursusdatoer 

Kurset varer 5 dage. 

Kursusdage:

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du: 

  • Handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde ved akut opstået sygdom hos den voksne indlagte patient, herunder: Identificere, prioritere, handle og dokumentere ud fra data, der indsamles via lokale og nationale udvalgte værktøjer til observation og sygepleje af den akut syge patient.
  • Observere, identificere, prioritere og handle på akut opstået respiratorisk, cirkulatorisk og neurologisk sygdom, hos den indlagte syge patient.
  • Informere, støtte og drage omsorg for patienten og de pårørende, samt forholde sig til reflekterende til eventuelle etiske problemstillinger, der kan opstå ved akut sygdom.
  • Indgå i mono- og tværprofessionelt samarbejde, samt dokumentere og videregive mundtlig information om den akut syge patient, i et relevant fagsprog.

Kurset består af flere fag

AMU nummer: 49092

Sygepleje til den akut syge indlagte patient (3 dage)

Social-og sundhedsassistenten kan handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde ved akut opstået sygdom hos den voksne indlagte patient, herunder:- Identificere, prioritere, handle og dokumentere ud fra data, der indsamles via lokale og nationale udvalgte værktøjer til observation og sygepleje af den akut syge patient- Observere, identificere, prioritere og handle på akut opstået respiratorisk, cirkulatorisk og neurologisk sygdom, hos den indlagte syge patient.- Informere, støtte og drage omsorg for patienten og de pårørende, samt forholde sig reflekterende til eventuelle etiske problemstillinger, der kan opstå ved akut sygdom.- Indgå i mono- og tværprofessionelt samarbejde, samt dokumentere og videregive mundtlig information om den akut syge patient, i et relevant fagsprog.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

AMU nummer: 49092

Sygepleje til den akut syge indlagte patient (2 dage)

Social-og sundhedsassistenten kan handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde ved akut opstået sygdom hos den voksne indlagte patient, herunder:- Identificere, prioritere, handle og dokumentere ud fra data, der indsamles via lokale og nationale udvalgte værktøjer til observation og sygepleje af den akut syge patient- Observere, identificere, prioritere og handle på akut opstået respiratorisk, cirkulatorisk og neurologisk sygdom, hos den indlagte syge patient.- Informere, støtte og drage omsorg for patienten og de pårørende, samt forholde sig reflekterende til eventuelle etiske problemstillinger, der kan opstå ved akut sygdom.- Indgå i mono- og tværprofessionelt samarbejde, samt dokumentere og videregive mundtlig information om den akut syge patient, i et relevant fagsprog.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2310042r 04-10-2023 26-10-2023 Ingen Dagundervisning 18 15-09-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.