Sygepleje i den palliative indsats – niveau 2

Du vil opnå udvidede kompetencer inden for den palliative indsats relateret til din praksis. Herunder vil du få viden om og kunne anvende validerede redskaber til behovsvurdering og du bliver i stand til at inddrage og forholde dig til relevante kliniske retningslinjer, i forhold til den palliative indsats. Du vil få et øget fokus på din rolle og ansvar som SSA i det tværprofessionelle og sektorielle arbejde omkring borgeren og dennes pårørende. Der lægges desuden vægt på at forstå døden fra forskellige samfundsmæssige perspektiver samt at kunne tilrettelægge og evaluere en hensigtsmæssig palliativ indsats for særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende. Du får fokus på symptomlindring med særlig vægt på smerteproblematikker. 

Målgruppe 

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen. Det anbefales at man som deltager har gennemført "Sygepleje i den palliative indsats -Niveau 1” eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer før påbegyndelse af dette kursus. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 5 dage.  

Kursusdage:

Modul 1: 6. – 8. november 

Modul 2: 27. - 28. november

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.  

Efter kurset kan du: 

  • Indgå aktivt i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde og har viden om kravene til social- og sundhedsassistents kompetencer og rolle i den helhedsorienterede palliative indsats og den relationelle koordinering i indsatsen.   
  • Identificere og har viden om behovet for at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter. 
  • Sætte dig ind i og har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende. 
  • Identificere behovet for og har viden om at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.  
  • Identificere tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. 

Kurset består af flere fag

AMU nummer: 49762

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2 (3 dage)

Deltageren:- har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer og rolle i den helhedsorienterede palliative indsats og den relationelle koordinering i indsatsen og kan indgå aktivt i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde herom.- har viden om og kan identificere behovet for at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.- har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende.- har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. Deltageren kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer til at justerer de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere - med særligt fokus på smertelindring.- kan selvstændigt tilrettelægge, udføre og justere en helhedsorienteret palliativ sygepleje og omsorg på baggrund af validerede redskaber og kliniske retningslinjer.- har viden om og kan tage ansvar for den professionelle støtte og omsorg for pårørende såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden. Deltageren mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med borgeren og de pårørende.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

AMU nummer: 49762

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2 (2 dage)

Deltageren:- har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer og rolle i den helhedsorienterede palliative indsats og den relationelle koordinering i indsatsen og kan indgå aktivt i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde herom.- har viden om og kan identificere behovet for at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.- har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende.- har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. Deltageren kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer til at justerer de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere - med særligt fokus på smertelindring.- kan selvstændigt tilrettelægge, udføre og justere en helhedsorienteret palliativ sygepleje og omsorg på baggrund af validerede redskaber og kliniske retningslinjer.- har viden om og kan tage ansvar for den professionelle støtte og omsorg for pårørende såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden. Deltageren mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med borgeren og de pårørende.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2311062r 06-11-2023 28-11-2023 Ingen Dagundervisning 18 25-09-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.