Sygepleje i den palliative indsats - niveau 1

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49760

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1 (3 dage)

Deltageren:- kender begrebet palliation og Sundhedsstyrelsens og WHOs definition af palliation og kan arbejde ud fra disse i det daglige arbejde.- kender social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i den palliative sygepleje og omsorg - med særligt fokus på egne ressourcer og begrænsninger - i samarbejdet med borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.- kan observere og identificere de hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom og kan tage ansvar for, i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og evaluere en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg.- kan arbejde sundhedsfremmende i forhold til livskvaliteten hos borgere og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. - kan forebygge og lindre lidelse ved at reagere på symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.- kan, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, rådgive og vejlede borgere og pårørende om gældende lovgivning og relevante støttemuligheder inden for det palliative felt.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu240903r 03-09-2024 05-09-2024 Ingen Dagundervisning 18 06-08-2024
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.