Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

Kurset gennemføres som Åbent Værksted

Hvert år mister flere børn og unge et familiemedlem eller en kammerat. Og dertil kommer alle dem, der berøres af en skilsmisse. På ældreområdet rammes flere borgere af alvorlig sygdom, kroniske sygdomme eller tab af venner og familie.

På dette kursus arbejder vi med din sorg- og kriseforståelse og med praksisnære redskaber, så du kan støtte barnet, den unge, den voksne og den ældre i sorgbearbejdningen.

 

Åben værktsted er en ny måde at være på kursus på!

Du lærer det samme som ved traditionelle kurser, men uddannelsen er baseret på din egen aktivitet og disciplin. Underviserne er til rådighed for vejledning, men der vil ikke foregå sædvanlig undervisning. Du får adgang til faglige tekster, powerpoint-oplæg, opgaver, film, øvelser osv. på et websted. 

IT er centralt i forløbet og grundlæggende IT-kundskaber er derfor en forudsætning for at deltage på kurset.

Målgruppe

Pædagogiske medarbejdere samt medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet

Forudsætning: Grundlæggende kendskab til IT

Indhold

  • Sorg- og kriseforståelse
  • Fagpersonens betydning og ansvar for mennesker der er berørt af sorg eller krise
  • Fagpersonens kompetencer i mødet med sorg- eller kriseramte borgere og pårørende
  • Rørt, ramt og rystet som fagperson
  • Arbejdet med handleplaner
  • Offentlige tilbud om støtte til sorg- eller kriseramte borgere og pårørende

Datoer

Antal dage: 5

25. marts 2019 - 29. marts 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område (5 dage)

Deltagerne kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. De er opmærksomme på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og de kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Deltagerne kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. De kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud. Deltagerne kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1903252r 25-03-2019 29-03-2019 Ingen 08:00-15:24 18 11-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.