Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

Borgere, der har behov for ernæring gennem en sonde, er særligt udsatte i forhold til deres fysiske formåen. Det kan være borgere med sygdomme som cancer eller ALS (amy-otrofisk lateral sklerose). Det kræver særlig viden og færdigheder hos fagpersonen at sikre en god og tilstrækkelige ernæring hos disse borgere.

På dette kursus lærer du, hvordan du kan genkende borgere, der ikke får tilstrækkelig kost. Vi arbejder med dine opgaver før, under og efter indtagelse af sondeernæring. Du får også kendskab til aktuelle love og retningslinjer på området. 

Målgruppe

SOSU-hjælpere og andre medarbejdere, der er i kontakt med borgere med sonde 

Indhold

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem faglige oplæg og løsning af deltageropgaver.

Indholdet er blandt andet:

  • Forebyggelse af underernæring
  • sondetyper
  • korrekt sondeernæring og personalets ansvar
  • opgaver i forbindelse med opstart af sondeernæring
  • observation af risikofaktorer i forbindelse med sondeernæring
  • sikring af korrekt indtagelse
  • plejeopgaver omkring sonde og hud
  • faglig dokumentation

Datoer

Antal dage: 1

29. maj 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48351

Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere (1 dag)

Deltageren kan:- medvirke til at identificere og observere borgere, der ikke får sufficient kost- udføre plejen til borgeren, der får sondeernæring, herunder observere, planlægge, udføre, dokumentere i forhold til indgift af sondeernæringDeltageren har kendskab til gældende nationale love og anbefalinger samt lokale retningslinjer på området

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190529r 29-05-2019 29-05-2019 Ingen 08:00-15:24 18 17-04-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.