Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse

Dette kursus giver dig viden om sammenhænge mellem livsstil og forekomsten af overdødelighed hos mennesker med alvorlige sindslidelser. Denne viden giver dig et fundament for selvstændigt at kunne tage initiativ til vejledning og rådgivning hos borgeren. Du får indsigt i etiske aspekter og betydningen af kropsopfattelsen hos mennesker med alvorlige sindslidelser.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter ansat i den kommunale og regionale psykiatri.

Kursusdatoer

Kurset varer 5 dage.

Kursusdage: 11. – 15. september

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

På baggrund af viden om sammenhængene mellem livsstil, bivirkninger af medicin og forekomsten af overdødelighed hos mennesker med alvorlig sindslidelse:

  • foretage relevant observation, monitorering og analyse af vitale værdier og deltage i behandling af somatiske tilstande.
  • vurdere hvilke samarbejdspartnere der er relevante at inddrage i forhold til arbejdet med tidlig opsporing og behandling af somatisk sygdom, samt indgå i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring dette.
  • handle i overensstemmelse med lokale retningslinjer samt regionale og nationale standarder og strategier.

Få indsigt i, hvordan du selvstændigt kan tage initiativ til vejledning og rådgivning i relation til livsstil hos det enkelte menneske med sindslidelse mhp. forebyggelse og behandling af somatisk sygdom, herunder:

  • inddrage etiske aspekter omkring livskvalitet og ulighed i sundhed i samarbejdet med mennesker med en sindslidelse.
  • forholde dig til og tage ansvar for egen rolle og adfærds betydning for samspillet med og relationen til mennesker med sindslidelse.
  • i din vejledning og rådgivning af borgeren inddrage viden om, hvordan kropsopfattelse hos den sindslidende kan have betydning for fysisk aktivitet.
  • i din vejledning og rådgivning inddrage viden om effekten af fysisk aktivitet på de fysiologiske processer, herunder neurotransmitterstoffer, og betydningen for den mentale og kropslige tilstand.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49456

Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse. (5 dage)

Deltageren kan, på baggrund af viden om sammenhængene mellem livsstil, bivirkninger af medicin og forekomsten af overdødelighed hos mennesker med alvorlig sindslidelse:- foretage relevant observation, monitorering og analyse af vitale værdier og deltage i behandling af somatiske tilstande.- vurdere hvilke samarbejdspartnere, der er relevante at inddrage i forhold til arbejdet med tidlig opsporing og behandling af somatisk sygdom, samt indgå i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring dette.- handle i overensstemmelse med lokale retningslinjer samt regionale og nationale standarder og strategier.Deltageren kan selvstændigt tage initiativ til vejledning og rådgivning i relation til livsstil hos det enkelte menneske med sindslidelse mhp. forebyggelse og behandling af somatisk sygdom, herunder:- inddrage etiske aspekter omkring livskvalitet og ulighed i sundhed i samarbejdet med mennesker med en sindslidelse.- forholde sig til og tage ansvar for egen rolle og adfærds betydning for samspillet med og relationen til mennesker med sindslidelse.- i sin vejledning og rådgivning af borgeren inddrage viden om, hvordan kropsopfattelse hos den sindslidende kan have betydning for fysisk aktivitet. - i sin vejledning og rådgivning inddrage viden om effekten af fysisk aktivitet på de fysiologiske processer, herunder neurotransmitterstoffer, og betydningen for den mentale og kropslige tilstand.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2309111r 11-09-2023 15-09-2023 Ingen Dagundervisning 18 31-07-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.