Socialpædagogik og aktiverende metoder

Formålet med kurset er at kursisten kan inddrage socialpædagogiske og aktiverende metoder med henblik på at støtte socialt sårbare borgere, således at de kan magte at deltage i sociale og kulturelle sammenhænge.

Målgruppe 

Social og sundhedsassistenter med erfaring eller andre faggrupper, der er i relation med socialt sårbare mennesker. Pædagogmedhjælpere med erfaring inden for det socialpædagogiske felt.

Kursusdatoer 

Kurset varer 5 dage.

Kursusdage: 13. – 17. november 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du: 

  • Inddrage socialpædagogiske og aktiverende metoder med henblik på at støtte socialt sårbare borgere, således at de kan magte at deltage i sociale og kulturelle sammenhænge.
  • Iværksætte udviklingsforløb i samarbejde med borgeren.
  • Afdække borgerens sociale og kulturelle baggrund og kompetencer set i forhold til de krav, borgeren skal kunne håndtere.
  • Skabe kontinuitet og sammenhæng i den samlede støtte til borgeren. Herunder kan deltageren støtte borgeren i at indgå i private, frivillige og professionelle netværk.
  • Evaluere og reflektere over, i hvor høj grad egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis stimulerer og styrker borgerens evne til at formulere egne behov, tage initiativer samt være medbestemmende og deltage aktivt i de områder af samfundslivet, der har betydning for borgerens hverdag.
  • Have kendskab til situationer, hvor kollegial supervision kan medvirke til at sikre en åben og professionel relation til borgeren.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40600

Socialpædagogik og aktiverende metoder (5 dage)

Deltageren kan i det pædagogiske arbejde og social- og sundhedsarbejdet inddrage socialpædagogiske og aktiverende metoder med henblik på at støtte socialt sårbare borgere, således at de kan magte at deltage i sociale og kulturelle sammenhænge. Endvidere kan deltageren iværksætte udviklingsforløb i samarbejde med borgeren. I den forbindelse kan deltageren afdække borgerens sociale og kulturelle baggrund og kompetencer set i forhold til de krav, borgeren skal kunne håndtere. Deltageren kan skabe kontinuitet og sammenhæng i den samlede støtte til borgeren. Herunder kan deltageren støtte borgeren i at indgå i private, frivillige og professionelle netværk. Deltageren kan evaluere og reflektere over, i hvor høj grad egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis stimulerer og styrker borgerens evne til at formulere egne behov, tage initiativer samt være medbestemmende og deltage aktivt i de områder af samfundslivet, der har betydning for borgerens hverdag. Deltageren har kendskab til situationer, hvor kollegial supervision kan medvirke til at sikre en åben og professionel relation til borgeren.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2311132r 13-11-2023 17-11-2023 Ingen Dagundervisning 18 02-10-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.