Sociale medier i børne- og ungdomskulturen

Forstå børn og unges begejstring ved at være på de digitale medier - og kom i dialog med dem!       

Få kendskab og en nuanceret holdning til børn og unges brug af almindelige sociale medier på diverse platforme, så du kan være i dialog med dem.

Få et grundlag for at kunne støtte børnene og de unge i de sociale mediers mange muligheder og risici, herunder etik og respekt for egne og andres grænser

Udvid dine kompetencer i forhold til at kunne støtte og inspirere børn og unge til vidensdeling og netværksdannelse via de sociale medier og medvirke til at børn og unge er bevidste og har opmærksomme på sikkerhed og etik i omgangen med sociale medier.

Målgruppe

Familieplejere

Indhold

 • kulturen og teknologien i de sociale medier
  • sociale platforme,
  • onlinespil o
  • brugerstyrede fora
 • den digitale kulturs betydning i børn og unges hverdagsliv,
  • særlige udfordringer og muligheder for udsatte børn og unge
 • støtte og inspiration til børn og unges deltagelses i vidensdeling og netværksdannelse via de sociale medier
  • Digitale kompetencer, færdighed og dannelse
 • debat om de sociale medier og virtuelle fællesskaber i forhold til børn og unge

Kurset vil bestå af teoretiske oplæg, gruppearbejde, debatter og introduktion til og brug af digitale- og sociale medier.

Datoer

Antal dage: 3

2. maj 2109

8. maj 209

15. maj 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44864

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen (3 dage)

Deltageren kan igangsætte aktiviteter og inspirere børn og unge til socialt- og personligt udviklende brug af sociale medier på baggrund af forståelse for den digitale kulturs betydning i børn og unges hverdagsliv, herunder de særlige udfordringer og muligheder for udsatte børn og unge. Ud fra kendskab til kulturen og teknologien i de sociale medier (sociale platforme, onlinespil og brugerstyrede fora) kan deltageren medvirke til at give børnene/de unge forståelse for de sociale mediers potentialer og ricisi. Deltageren kan støtte og inspirere børn og unge til vidensdeling og netværksdannelse via de sociale medier og medvirke til at børn og unge er bevidst om egne grænser og respekterer andres samt er opmærksomme på sikkerhed og etik i omgangen med sociale medier.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190502r 02-05-2019 15-05-2019 Ingen 08:00-15:24 18 21-03-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.