Simulation som pædagogisk metode

Efter dette kursus kan du tilrettelægge, gennemføre og evaluere simulation som pædagogisk metode. Du lærer at udvælge praksisnære situationer, hvor anvendelsen af simulation som pædagogisk metode bidrager til elevernes refleksion og læring. Endvidere kan du stilladsere elevernes læring i det 3. læringsrum.

Målgruppe

Kurset er målrettet pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der har basisuddannelsen som oplæringsvejleder eller tilsvarende efteruddannelse, samt erfaring med oplæring af elever i praksis. Sekundært medarbejdere, der kan få berøring med simulation i praksis indenfor det sundhedsfaglige eller pædagogiske område.

Kursusdatoer

Kurset varer 5 dage.

Kursusdage: 6. - 10. november

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Anvende det 3. læringsrum – simulation som pædagogisk metode til at rammesætte og facilitere elevens refleksion og læring.
  • Identificere elevens læringsforudsætninger og skabe et trygt læringsmiljø med henblik på differentiering i simulationsforløb.
  • Ved bevidst brug af kommunikation i simulation som pædagogisk metode, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.
  • Anvende debriefing i simulation som pædagogisk metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.
  • Med afsæt i rollen som facilitator i simulation som pædagogisk metode, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.
  • Identificere praksisnære situationer og udarbejde storyboards, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.
  • Bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø ved brug af det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 20952

Simulation som pædagogisk metode (5 dage)

Deltageren kan:- anvende det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode til at rammesætte og facilitere elevens refleksion og læring.- identificere elevens læringsforudsætninger og skabe et trygt læringsmiljø med henblik på differentiering i simulationsforløb.- ved bevidst brug af kommunikation i simulation som pædagogisk metode, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.- anvende debriefing i simulation som pædagogisk metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.- med afsæt i rollen som facilitator i simulation som pædagogisk metode, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.- identificere praksisnære situationer og udarbejde storyboards, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.- bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø ved brug af det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu231106r 06-11-2023 10-11-2023 Ingen Dagundervisning 18 25-09-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.