Simulation som pædagogisk metode

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 20952

Simulation som pædagogisk metode (5 dage)

Deltageren kan:- anvende det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode til at rammesætte og facilitere elevens refleksion og læring.- identificere elevens læringsforudsætninger og skabe et trygt læringsmiljø med henblik på differentiering i simulationsforløb.- ved bevidst brug af kommunikation i simulation som pædagogisk metode, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.- anvende debriefing i simulation som pædagogisk metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet.- med afsæt i rollen som facilitator i simulation som pædagogisk metode, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde.- identificere praksisnære situationer og udarbejde storyboards, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.- bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø ved brug af det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu240527r 27-05-2024 31-05-2024 Ingen Dagundervisning 18 15-04-2024
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.