Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

Dette kursus klæder dig på til at være selvledende i din jobfunktion i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Du kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet. 

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 4 dage. 

Kursusdage: 20. - 23. november 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du:  

  • Kende din egen rolle og værdier i dit daglige arbejde og kan på baggrund heraf være selvledende i din jobfunktion.
  • Samarbejde med din nærmeste ledelse om at sætte mål for eget arbejde i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. 
  • Inddrage arbejdspladsens mål, værdier og strategier og omsætte dem i dit daglige arbejde. 
  • Selvstændigt tage beslutninger inden for dit eget kompetenceområde samt inddrage andre i opgaveløsningen eller uddelegere opgaver til andre.  
  • Planlægge og organisere arbejdsopgaver, som sikrer brugerinddragelse, hvor dette er relevant. 
  • tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation.
  • udvikle arbejdsprocesser på baggrund af refleksion over dine egne og dit teams arbejdsgange, funktioner og opgaver. 
  • formidle og begrunde handlinger og nye initiativer over for kollegaer, elever, patienter og pårørende.  

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40598

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (4 dage)

Deltageren kender sin egen rolle og værdier i det daglige arbejde og kan på baggrund heraf være selvledende i jobfunktionen. Således kan deltageren i samarbejde med nærmeste ledelse sætte sig mål for eget arbejde. Dels så det er i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Og dels ud fra viden om, at arbejdspladser har mål, værdier og strategier, som skal inddrages, samt hvordan disse kan omsættes i det daglige arbejde. Deltageren kan selvstændigt tage beslutninger inden for eget kompetenceområde samt inddrage andre i opgaveløsningen eller uddelegere opgaver til andre. Deltageren kan endvidere i planlægning og organisering af arbejdsopgaver sikre brugerinddragelse, hvor dette er relevant. I arbejdet kan deltageren tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Desuden kan deltageren gennem eget initiativ medvirke til at udvikle arbejdsprocesser på baggrund af refleksion over egne og teamets arbejdsgange, funktioner og opgaver. Deltageren kan endvidere på baggrund af grundlæggende viden om motivation og læring formidle og begrunde handlinger og nye initiativer over for kollegaer, elever, patienter og pårørende.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2311202r 20-11-2023 23-11-2023 Ingen Dagundervisning 18 09-10-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.