Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

Dette kursus klæder dig på til at være selvledende i din jobfunktion i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Du kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet. 

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 4 dage. 

Kursusdage: 22. - 25. August 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du:  

  • Kende din egen rolle og værdier i dit daglige arbejde og kan på baggrund heraf være selvledende i din jobfunktion.
  • Samarbejde med din nærmeste ledelse om at sætte mål for eget arbejde i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.
  • Inddrage arbejdspladsens mål, værdier og strategier og omsætte dem i dit daglige arbejde.
  • Selvstændigt tage beslutninger inden for dit eget kompetenceområde samt inddrage andre i opgaveløsningen eller uddelegere opgaver til andre.
  • Planlægge og organisere arbejdsopgaver, som sikrer brugerinddragelse, hvor dette er relevant.
  • tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation.
  • udvikle arbejdsprocesser på baggrund af refleksion over dine egne og dit teams arbejdsgange, funktioner og opgaver.
  • formidle og begrunde handlinger og nye initiativer over for kollegaer, elever, patienter og pårørende.  

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40598

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220822r 22-08-2022 25-08-2022 Ingen Dagundervisning 18 07-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.