Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Du får konkrete metoder til at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demens således at adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer mindskes og der opstår mulighed for oplevet livskvalitet. Gennem en faglig bevidsthed opnår du en særlig demensfaglig forståelse for tilgange, relationelle betydninger og gensidige adfærdsmæssige påvirkninger i interaktionen mellem dig som fagprofessionel og mennesket med en demenssygdom. 

Målgruppe 

Uddannelsen er for faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens. Det anbefales at deltageren har erfaring i at arbejde med mennesker med demenssygdomme og en grundlæggende viden om demenssygdom svarende fx til arbejdsmarkedsuddannelsen "Personer med demens, sygdomskendskab" og/eller "Omsorg for personer med demens" eller tilsvarende kompetencer. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 5 dage. 

Kursusdage: 11. – 15. marts  

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du: 

Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang, demensfaglig forståelse og metoder: 

  • Arbejde med betydningen af adfærdens gensidige påvirkning i interaktionen, herunder reaktioner og roller, der styrker relationer mellem den fagprofessionelle og mennesket med demenssygdom. 
  • Reflektere over egen adfærds indvirken og regulering i samspillet, samt tage ansvar i relationen med mennesket med demenssygdom.
  • Anvende viden om sansestimulationens betydning for trivsel- og samarbejde med mennesket med demens, samt forstå tegn og symptomer på understimuli/overstimuli. 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens (5 dage)

Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang, demensfaglig forståelse og metoder kan deltageren arbejde med:- betydningen af adfærdens gensidige påvirkning i interaktionen, herunder reaktioner og roller, der styrker relationer mellem den fagprofessionelle og mennesket med demenssygdom.- refleksion af egen adfærds indvirken og regulering i samspillet, samt tage ansvar i relationen med mennesket med demenssygdom. - anvendelse af viden om sansestimulationens betydning for trivsel- og samarbejde med mennesket med demens, samt en forståelse for tegn og symptomer på understimuli/overstimuli.- betydningen af forebyggende indsats for at minimere magtanvendelse ved mennesker, der udviser ændret adfærd og psykiske forstyrrelse i forbindelse med demenssygdom. - at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demenssygdom ved at styrke identiteten, integriteten og selvbestemmelsesretten ud fra kendskab til socialpædagogisk faglighed.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu240311r 11-03-2024 15-03-2024 Ingen Dagundervisning 18 05-03-2024
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.