Sårpleje, medvirken ved sårpleje

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40878

Sårpleje, medvirken ved sårpleje (3 dage)

Med udgangspunkt i erfaringer fra pleje- og omsorgsarbejdet med mennesker, der bor i eget hjem, kan deltageren arbejde med mindre kompliceret sårpleje. Deltageren kan samarbejde om varetagelse af grundlæggende sygepleje hos mennesker med almindeligt og hyppigt forekommende sår. Deltageren har viden om forebyggelse af sår, faktorer af betydning for optimal sårheling og forebyggelse af komplikationer. Deltageren kan medvirke ved mindre kompliceret sårpleje og videregive relevante observationer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu240109r 09-01-2024 11-01-2024 Ingen Dagundervisning 18 27-11-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.